Nyheter

13.5.2019 - Jordbruksbyråns infobrev
Jordbruksbyråns senaste infobrev finns att ta del av i menyraden.
Läs mer om Jordbruksbyråns infobrev ›
29.4.2019 - Infoblad, maj 2019
Infobladet för maj finns nu att ta del av i menyraden.
Läs mer om Infoblad, maj 2019 ›
15.4.2019 - Jordbruksbyråns infobrev
Kommunen kommer fr.o.m. i år att lägga ut Jordbruksbyråns infobrev på hemsidan. I menyraden kan ni ta del av årets två första infobrev.
Läs mer om Jordbruksbyråns infobrev ›
11.4.2019 - Räddningsnämnden informerar om eldning
Eldning För att minska/undvika spridning av miljöskadliga ämnen och rökstörningar i omgivningen, är det förbjudet att elda avfall, utomhus eller i värmepanna. Utan miljötillstånd eller -granskning...
Läs mer om Räddningsnämnden informerar om eldning ›
28.3.2019 - Intresseanmälan för nya lägenheter i kommunen
Lumparlands kommnun sålde förra året en obebyggd tomt avsedd för lägenheter. Företaget kommunen sålde tomten till önskar efterhöra vilka typer av lägenheter (dvs. hur många rum) som efterfrågas,...
Läs mer om Intresseanmälan för nya lägenheter i kommunen ›
27.3.2019 - Kommunfullmäktiges utlåtande över kommunindelningsutredning
Kommunfullmäktige beslöt 26.3.2019 att avge utlåtande över kommuindelningsutredning för Södra Åland. Kommunfullmäktige avgav följande utlåtande:
Läs mer om Kommunfullmäktiges utlåtande över kommunindelningsutredning ›
25.3.2019 - Infoblad, april 2019
Ett nytt infoblad finns att ta del av i menyraden.
Läs mer om Infoblad, april 2019 ›
26.2.2019 - Infoblad, mars 2019
Läs mer om Infoblad, mars 2019 ›
29.1.2019 - Infoblad, februari 2019
Läs mer om Infoblad, februari 2019 ›
7.1.2019 - Infoblad, januari 2019
Läs mer om Infoblad, januari 2019 ›

Sidor