Bidrag

Kommunen delar årligen ut bidrag för att ge föreningar förutsättningar att upprätthålla verksamhet av god kvalitet så att det inom kommunens gränser finns ett tillräckligt föreningsliv med goda möjligheter till att aktivera sig på fritiden.

Föreningsbidrag

Föreningsbidrag utbetalas som ett generellt stöd till föreningens verksamhet. Bidraget kan användas så som samfundet beslutar och behöver inte bindas till en speciell aktivitet.

Som bilaga finns de villkor som kommunen ställer upp för att ett samfund ska vara berättigat till bidrag samt den ansökan samfundet behöver fylla i.

Observera att principerna för att söka bidrag har ändrats fr.o.m. ansökningsåret 2024 (ansökan som ska vara kommunen tillhanda år 2023).

Projektbidrag

Projektbidrag kan utbetalas för aktiviteter av engångskaraktär såsom uppsättning av en teaterföreställning eller ordnandet av en utflykt för att utöva en specifik aktivitet.

Som bilaga finns de villkor som kommunen ställer upp för att ett samfund ska vara berättigat till bidrag samt den ansökan samfundet behöver fylla i.

Observera att principerna för att söka bidrag har ändrats fr.o.m. ansökningsåret 2024 (ansökan som ska vara kommunen tillhanda år 2023).

Publicerad 22.5.2020
Uppdaterad 19.6.2023