Missbrukarvård

Beroendemottagningen i Mariehamn ger service åt hela Åland.

För klienten är servicen avgiftsfri.

Vid Pixnekliniken kan man få behandlingshemsvård. Pixnekliniken finns i Malax i Österbotten.

Dit kommer man via Beroendemottagningen eller socialkansliet i Lumparland. Man kan också själv kontakta Pixnekliniken.

I särskilda fall kan missbrukarvård även anordnas på andra ställen på fastlandet eller i Sverige. 

För ytterligare information kontakta socialsekreteraren.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 19.11.2018