Klasser och personal

Elevantal, läsåret 2018 - 2019

Årskurs 1 - 2

3 elever i åk 1 och 2 elever i åk 2

Årskurs 3-4 

9 elever i åk 3 och 3 elever i åk 4

Årskurs 5-6

4 elever i åk 5 och 9 elever i åk 6

E-postkontakt till personalen

Personalen nås på: fornamn.efternamn@sahd.ax

 

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 27.11.2019