Klasser och personal

Elevantal, läsåret 2021 - 2022

Lumparlands skola har totalt 20 elever under läsåret.

Årskurs 1 - 4

Ingen elev i åk 1, 5 elever i åk 2 och 2 elever i åk 4

Årskurs 5 - 6

9 elever i åk 5 och 3 elever i åk 6

E-postkontakt till personalen

Personalen nås på: fornamn.efternamn@saud.ax

 

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 4.4.2022