Klasser och personal

Elevantal, läsåret 2023 - 2024

Lumparlands skola har totalt 14 elever under läsåret.

Årskurs 1 - 3

3 elever i åk 1, 1 elev i åk 2, ingen elev i åk 3

Årskurs 4 - 6

9 elever i åk 4, ingen elev i åk 5, 1 elev i åk 6

E-postkontakt till personalen

Personalen nås på: fornamn.efternamn@saud.ax

 

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 23.8.2023