Klasser och personal

Elevantal, läsåret 2020 - 2021

Lumparlands skola har totalt 24 elever under läsåret.

Årskurs 1 - 2

5 elever i åk 1 och 1 elev i åk 2

Årskurs 3 - 4 

2 elever i åk 3 och 9 elever i åk 4

Årskurs 5 - 6

3 elever i åk 5 och 4 elever i åk 6

E-postkontakt till personalen

Personalen nås på: fornamn.efternamn@sahd.ax

 

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 3.8.2020