Klasser och personal

Elevantal, läsåret 2022 - 2023

Lumparlands skola har totalt 20 elever under läsåret.

Årskurs 1 - 4

Ingen elev i åk 1, 2 och 4. 10 elever i åk 3.

Årskurs 5 - 6

1 elev i åk 5 och 9 elever i åk 6

E-postkontakt till personalen

Personalen nås på: fornamn.efternamn@saud.ax

 

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 15.8.2022