Avfallshantering

Mise

Det är Ålands miljöservice k.f. (Mise) som fungerar som kommunens renhållningsmyndighet och ansvarar för att kommunen har en fungerande avfallshantering.

Information om Mises avgifter och ordnande av avfallshantering hittar du på Mises egen webbplats.

För anmälan om renhållningsservice för din fastighet behöver du också kontakta Mise.

Obemannade återvinningsstationer

I Klemetsby finns en obemannad återvinningsstation dit du kan föra sorterat avfall och restavfall.

Kontakta MISE för att få en nyckel till stationen.

Bemannade återvinningscentraler

Återvinningscentralerna tar emot farligt avfall, restavfall samt större mängder sorterbart avfall.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 27.11.2019