Ekonomi

Inför varje år beslutar kommunfullmäktige om budget och verksamhetsdirektiv som ställer upp mål för de olika nämnderna som gäller både ekonomin och den verksamhet som varje nämnd ansvarar för.

Varje nämnd får en ekonomisk ram för driftkostnaderna som de ska hålla sig inom under verksamhetsåret. Nämnderna har ansvar för att verksamheten drivs inom de ekonomiska ramarna och enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om.

Kommunfullmäktige beslutar även om kommunens inkomst- och fastighetsskatt. 

Kommunens inkomstskattesats är 19,50 %.

Fastighetsskatt:

  • allmän fastighetsskatt: 0,60 %
  • för stadigvarande boende: 0,00 %
  • för övriga bostadsbyggnader: 0,90 %
  • för allmännyttiga samfund: 0,00 %
  • för obebyggd byggplats: 1,00 %
  • för kraftverk: 0,60 %
Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 23.11.2020