Momsfri socialservice

Du är berättigad till momsfri social service om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp.

Skötsel av hemmet, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden, räknas alla som momsfri service.

Kontakta själv det företag varifrån du vill köpa servicetjänster. Företaget ska finnas med i listan nedan över godkända företag.

Då serviceavtalet mellan företaget och dig som kund skrivs är det viktigt att också göra upp en serviceplan, där ditt servicebehov framgår, dvs. varför du behöver hjälp med din vardag. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster samt hur ofta du behöver dem.

Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är cirka en fjärdedel, vilket betyder att du får en betydande inbesparing. Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget, som är 40 % av priset på servicen (hushållsavdragets avdragbara del har sänkts från 50% till 40% fr.o.m. år 2020).

Serviceavtal mellan företag och kund

Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att kundens handlingsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel kundens läkarintyg. Inga myndighetsbeslut behövs.

En socialarbetares bedömning behövs endast i de fall där kommunen producerar tjänsterna.

Kundens inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte heller någon roll. Kundens behov av hjälp är det enda kriteriet som avgör, då företaget överväger om de har rätt att sälja sina tjänster momsfritt till kunden.

Det är också viktigt att de företag som erbjuder hemservice som sociala tjänster, anmält sin verksamhet till den kommun eller de kommuner där företagen är verksamma. Då övervakas verksamheten av de sociala myndigheterna. Företaget måste också ha en plan för egenkontroll.

Mer information om momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster fås från skatteförvaltningen.

Företag som vill bli godkänd producent lämnar anmälningsblanketten till Lumparlands kommuns socialkansli.

Godkända företag

De företag som är godkända momsfria privata producenter av socialservice presenteras här nedan. Det är dessa företag du kan ingå serviceavtal med. Listan uppdateras regelbundet.

Hjördis Dammvippa
tel 040 7616744 
e-post dammvippan@hjordis.ax 

Hjälpredan Sanne 
tel 0457 3851659 
e-post nilsas.susanne@aland.net

Larisas hemstäd
tel 0457 3446877 
e-post larisa6304@gmail.com

Björkkö Ab 
tel 0400 286383
e-post info@bjorkko.ax 
webbplats www.bjorkko.ax

Folkhälsans Hemtjänst och hemsjukvård
tel 0457 3456250 
e-post jenny.sporre@folkhalsan.ax 
webbplats www.folkhalsan.fi

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 29.1.2020