Momsfri socialservice

Du är berättigad till momsfri socialservice om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom, funktionsstörning, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp.

Din inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte någon roll. Servicen kan vara till exempel städning, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden.

Du kontaktar själv de godkända företag varifrån du vill köpa servicetjänster. 

Serviceavtal

Företaget gör upp ett serviceavtal med dig. Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att din handlingsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel läkarintyg.

Företaget skall även uppgöra en serviceplan tillsammans med dig där ditt behov av servicetjänster framgår. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster du är i behov av samt hur ofta du behöver dem.

Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är cirka en fjärdedel, vilket betyder att du får en betydande inbesparing. Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget i din skattedeklaration. Hushållsavdraget är 60 % av priset på servicen.

Godkända företag

Företag som vill bli godkänd producent ska göra en skriftlig anmälan till kommunen.

Företag med verksamhet i Lumparlands kommun: 

Larisas hemstäd
tel: 0457-3446877 
e-post: larisa6304@gmail.com

Björkkö Ab 
tel: 0400-286383
e-post: info@bjorkko.ax 
webbplats: www.bjorkko.ax

Folkhälsans Hemtjänst och hemsjukvård
tel: 018-527053 
e-post: hemtjansten@folkhalsan.ax 
webbplats: www.folkhalsan.fi

Rent o Fint
tel. 040-5401985
e-post: rentofint2017@outlook.com

Oy Trendum Ab
tel. 0457-5801234
e-post: info@trendum.ax
(Hemstädning och allmän hemhjälp, dock inte medicinsk)

Gladys Dammvippa
tel. 040-8577817
e-post: gladys.dammvippa@gmail.com

StädAx
tel. 040-6800047
e-post: info@stad.ax

Listan uppdateras regelbundet.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 27.5.2024