Klemetsbyn kylä

Klemetsby

Nimellä Klemetsbyllä saattaa olla kytköksiä jo keskiaikaan. "Klemet" on miehen nimi ja "by" tarkoittaa rakennuspaikkaa. Klemetsby mainitaan ensimmäistä kertaa kirjoitettuna veroluettelossa, vuodelta 1537, silloin kirjoitettuna ”Clemetszby”. Itse kylä on kuitenkin ollut olemassa ennen sitä, koska siellä oli neljä maatilaa. Böle, kutsutaan myös Börsiksi, oli verotila ja kolme muuta oli kruunun maatiloja.

Klemetsby on kirkonkylä. Lumparlandin kirkko, joka on pyhitetty S:t Andreakselle on peräisin 1720-luvulta, ja on siten Ahvenanmaan vanhin säilynyt puukirkko. Alttaritaulun on maalannut tunnettu Önningebyn uudisasukas, taidemaalaaja Victor Westerholm. Tiedetään että samalla paikalla on ollut ainakin kaksi kirkkoa. Edellisen venäläiset polttivat ison vihan aikana (1714-21).

Lumparlandin pappila

Lumparlandin pappilassa on ollut monta mainitsemisen arvoista pappia. Tunnetuin kaikista lienee kuitenkin kappalaisen poika, Gabriel Israel Hartman, syntynyt 1776, joka oli yksi Suomen merkittävimmistä varhaista filosofeista. Myös monella muullakin papin perheellä on ollut tärkeä rooli yhteiskunnan kehityksen kannalta, ajatellen koulun, kirjaston ja köyhäinavun ym. kehittämisessä.

Lumparlandin koulu

Lumparlandin koulu sijaitsee Klemetsbyssä. Lumparlandin kansankoulu perustettiin 1871. Ensimmäinen koulurakennus valmistui 1878 ja oli silloin yksi Ahvenanmaan ensimmäisistä kouluista. Oppilasmäärien kasvaessa koulua laajennettiin 1925, jolloin lisä luokkahuone rakennettiin. Syksyllä 1937 valmistui uusi alakoulu, koska edellinen oli jälleen käynyt liian ahtaaksi. Nykyinen koulurakennus on vuodelta 1958 ja myös sitä on laajennettu ja muutettu.

1900-luvun alussa mm. Erika Lindström toimi opettajana koulussa. Hänet tunnettiin paremmin saarnan pitäjänä, lähetyssaarnaajana ja kirjoittajana laululle ”Visa till Åland”.

Kunnallisen kirjaston Lumparland sai 1926. Ennen sitä oli koulukirjasto ja Fraserin kirjasto, nimetty kappalaistyttären Gustava Fraser (1816-1905) mukaan.  

Klemetsbyn kauppa

Vuonna 1916 Ahvenanmaalla perustettiin kahdeksan osuuskuntaa, yksi niistä oli Klemetsbyn osuuskauppa. Ensimmäinen kauppatila vuokrattiin Klockarsissa leipomopuodin läheltä. Kauppa kävi hyvin ja jo 1922 aloitettiin suunnittelemaan uutta kauppaa, joka valmistui seuraavana vuonna.  Nykyinen kauppa rakennettiin 1936 ja on myöhemmin muutettu ja laajennettu.

Lumparlandin osuuskauppa teki aikoinaan aloitteen, että tulisi rakentaa tie sekä höyrylaivasatama Långnäsiin tavarakuljetuksia varten. Tie valmistui vuoden 1926 paikkeilla.

Georg Carl von Döbeln ja Bogdon Fedorovitj von Knorring Klemetsbyssä 1809

Venäläiset miehitysjoukot oli jo sijoitettu Klemetsbyhyn ja 16 maaliskuuta 1809 ruotsalainen kenraali von Döbeln saapui tänne neuvottelemaan venäläisen päällikön von Knorringin kanssa. Tosin von Döbeln oli jo antanut käskyn ruotsalaisille joukoille vetäytyä Eckeröhön, eli tämä oli vain keino voittaa aikaa.

Von Döbeln onnistui saamaan aikaan aselevon hyvillä ehdoilla, jotta ruotsalaiset joukot rauhassa aina huhtikuun 1:een päivään asti, pystyivät vetäytymään, jolloin kaikki viholliset hyökkäykset pystyttiin välttämään Ruotsin rannikolla, Tukholmasta Piteåhon asti.

Sopimus oli allekirjoitusta varten valmis, jolloin itse Venäjän sotaministeri, kovapäisenä tunnettu Aleksej Andrejevitj Araktjejev, ilmestyi paikalle ja repi asiakirjan. Ministerin aikomus ei ollut ainoastaan miehittää Ahvenanmaata, vaan myös edetä kohti Tukholmaa, jolloin aselepo oli mahdotonta.

Von Döbeln hyppäsi rekeensä ja lähti raivoissaan pois. Hän jätti tehtäväksi diplomaatille Gustav Olof Lagerbringille näön vuoksi neuvotella vihollisen kanssa, voittaakseen aikaa ruotsalaisille joukoille jatkaa marssia Eckeröhön ja Ruotsiin. Taru kertoo, että von Döbeln näinä hetkillä yöpyi leipomotuvan vinttikamarissa Södergårdin maatilalla.

Furuborg

1920-luvulla nuorisotalo Furuborg rakennettiin, suurimmaksi osaksi talkoovoimin.

Rakennus tosin syttyi palaamaan kovan ukkosen seurauksena 1961. Heti tämän jälkeen uusi nuorisotalo rakennettiin hieman pohjoisempaan, jossa se sijaitsee vielä tänä päivänä. Myös juhannussalko siirrettiin nykyiselle paikalleen Furuborgin ja Kapellvikenin väliin. Lumparlandin juhannussalko on yksi Ahvenanmaan näyttävimmistä, 96 erikokoisine kruunuineen.

Talonpoikaispurjehdus   

J.E. Stenroos (1864-1926), Bölen (”Börsin”) talonpoika ja laivanvarustaja oli aikanaan yksi isoimmista varustajista Lumparlandissa. Hän oli varustaja mm. parkille Christiani, Gacelle, Thomas Perry ja kuunarille Tesver. Hän oli myös mukana rakentamassa kuunarilaivaa Orion Norrbottenissa.                                                                                                 

J.E. Stenroos omisti myös sahan Klemetsbyn Marissa, lähellä Långnäsin satamaa. Hän teki puutavarakauppoja mm. Viipuriin. Saha tuhoutui sittemmin tulipalossa.  Luultavasti siellä oli myös satama koska käytiin puutavarakauppaa. ”Börsin” lähellä oli aikoinaan leipomo, jossa leivottiin mm. leipää laivoille. Vielä pitkään sen jälkeen, kun leipomorakennus oli hävinnyt, tienpätkää kutsuttiin ”bagarkrokeniksi”, eli ”leipurimutkaksi”.

1800-luvun jälkipuoliskolla ”Börsin ” tilalla oli myös lasinpuhaltaja.

Kuvatekstit

Lumparandin kirkko vuonna 1926

Lumparlandin pappila 1930-luvulla

Opettajatar Hulda Simonsson oppilaittensa kanssa. Ensimmäinen koulurakennus valmistui 1878.

Lumparlandin kansankoulu 1920-luvulla

Lumparlandin Osuuskauppa 1940-luvulla

Maaliskuussa 1809 ruotsalainen kenraali von Döbeln asui tässä talossa Södergårdin tilalla Klemetsbyssä.

Juhannussalko vanhan Furuborgin edessä 1950-luvulla

Parkki Christiani rakennettu 1848 Loviisassa. Omistaja vuosina 1900-16 oli J.E Stenroos.

Laivanvarustaja ja Bölen talonpoika J.E. Stenroos perheineen vuosisadan 1900 taitteessa.

Publicerad 25.6.2020
Uppdaterad 10.8.2020