Lumparlands skolbyggnad

Lågstadieskolan

Lumparlands skola är en liten skola med ca 20 elever fördelade i åldersintegrerade klasser.

Vi arbetar med självständigt elevarbete.

Vårt mål är att eleverna ska respektera varandra, visa ett positivt intresse och öppenhet samt visa hänsyn och uppföra sig väl.

Historik

Nuvarande skolhus byggdes 1958. En om- och tillbyggnad av skolan gjordes under läsåret 1998-99.

Lumparlands skola firade 120 årsjubileum i oktober 1998. I samband med jubileumet tog kommunen fram en historik över de gångna 120 åren. Historiken hittar du i menyraden.

 

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 13.2.2024