Hemservice

Du kan få hjälp av hemservicen med dina dagliga sysslor i hemmet när du bor hemma och din funktionsförmåga är försämrad pga ålder, sjukdom eller handikapp. 

För hemservice uppbärs en avgift som bestäms utifrån antal personer i hushållet samt hushållets sammanlagda bruttoinkomster i enlighet med 2 kap. 3 § rikets förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården.

Hemvården kan gälla måltider, omvårdnad, hygien, bad/dusch, toalettbesök, på- och avklädning, klädvård, bäddning, inköp/ärenden, sysselsättning/sociala kontakter och följeslagare.

Vilken hjälp du kan få bedöms individuellt enligt dina behov. Ledande närvårdaren gör upp en vårdplan med dig/dina anhöriga om den service som behövs. Vårdplanen ses över minst en gång var 6:e månad.

På samma sätt som serviceplanen för kommunens service ska en vårdplan göras för den medicinska vård du erhåller från ÅHS. Din läkare är ansvarig för att den vårdplanen görs.

Avgiften för hemservice baseras på ditt individuella servicebehov och dina inkomster.

Du kan nå hemservicen dygnet runt alla dagar i veckan per telefon.

Vid övriga frågor kontakta ledande närvårdaren.

Personlig hygien

Via hemservicen kan du få hjälp att med att klara av att upprätthålla din personliga hygien genom t.ex. morgontvätt, insmörjning, tandborstning, rakning, hårläggning och nagelklippning.

Du kan också få hjälp med att duscha antingen i hemmet eller vid besök på Kapellhagen.

Klädvård

Din vardagstvätt kan tvättas antingen hemma eller på Kapellhagen.

Gällande fintvätt som t.ex. gardiner, mattor m.m. hänvisas till närstående eller privata serviceproducenter.

Uppköp och ärenden

Du kan få hjälp med vardagsinköp i den lokala butiken en gång i veckan. Antingen beställer du själv dina varor från affären eller så ger du en inköpslista till hemservicepersonalen.

Du kan också få hjälp med andra vardagliga ärenden, t.ex. vedhämtning.

Följeslagare till läkare kan du få om du underrättar personalen i god tid, om du inte kan ordna läkarbesöket med hjälp av anhöriga eller någon annan närstående.

Övriga ärenden så som bankärenden får du sköta själv via anhöriga eller din intressebevakare, som magistraten har utsett.

Rekommendationer för trivsel och gott samarbete

  • Ta emot de hjälpmedel som behövs i vården (t.ex. lyftanordningar), så att hemservicepersonalen kan arbeta ergonomiskt
  • Rök inte inne under den tid som hemservicepersonalen är på besök
  • Håll sällskapsdjur som är hotfulla i ett stängt rum under tiden för hembesöket
  • För personalens arbetsmiljö önskar vi att du inte är påverkad av rusmedel under hembesöket
Publicerad 19.11.2018
Uppdaterad 30.1.2019