Hemservice

Du kan få hjälp av hemservicen med dina dagliga sysslor i hemmet när du bor hemma och din funktionsförmåga är försämrad p.g.a. ålder, sjukdom eller handikapp.

Vilken hjälp du kan få bedöms individuellt enligt dina behov. Ledande närvårdaren gör upp en vårdplan med dig/dina anhöriga om den service som behövs. Vårdplanen ses över vid behov och minst en gång/år.

Också för den medicinska vård du erhåller från ÅHS ska en vårdplan göras. Din läkare är ansvarig för att den vårdplanen görs.

Du kan nå hemservicen dygnet runt alla dagar i veckan.

Vid övriga frågor kontakta ledande närvårdaren.

Rekommendationer för trivsel och gott samarbete

 • Ta emot de hjälpmedel som behövs i vården (t.ex. lyftanordningar), så att hemservicepersonalen kan arbeta ergonomiskt
 • Under tiden för hembesöket:
  • Håll hus-/sällskapsdjur i ett stängt rum
  • Rök inte inne
  • Var inte påverkad av rusmedel

Regelbundna hemservicebesök

Klienter som har ett regelbundet behov av vård och omsorg betalar en månatlig hemserviceavgift beroende på antal besök/vecka. Avgiften baseras på dina inkomster.

Med vård- och omsorgsbehov avses:

 • på- och avklädning
 • hjälp med den personliga hygienen
  • t.ex. t.ex. bad/dusch, toalettbesök, morgontvätt, insmörjning, tandborstning, rakning, hårläggning och nagelklippning
 • andra vård- och omsorgsåtgärder som hör till de dagliga rutinerna
  • t.ex. bäddning

Tillfälliga hemservicebesök

Klienter som har behov av tillfälliga hemservicebesök under högst en månad betalar en avgift per besök.

Om vårdbehovet kvarstår efter en månad, görs beslut om månatlig hemserviceavgift.

Stödtjänster

Vissa stödtjänster beviljas efter individuell behovsprövning (som utreder vilken typ av stödtjänster du har rätt till).

Vissa stödtjänster kan du nyttja utan behovsprövning.

Matservice

Du kan besöka Kapellhagen för lunch ca kl. 11.30 eller få hemtransport av lunchmat från kommunens kök.
Hemtransport av lunch är en vårdbehovsbaserad service.

Matlistan finns i kommunbladet och på sidan "Matsedel" samt kan fås från Kapellhagen.

Lunchbeställningen bör göras två dagar i förväg för att kunna planera portionsantalet.

I samband med morgon- och/eller tillsynsbesök kan personal tillreda morgon-och/eller mellanmål, och/eller kvällsmål samt hjälpa med att värma mat.

Dagvårdsverksamhet på Kapellhagen

Dagvårdsverksamheten inkluderar måltid, kaffe och aktivitet på Kapellhagen.

Klädvårdsservice

Du kan få din vardagstvätt tvättad på Kapellhagen.

Gällande fintvätt som t.ex. gardiner, mattor m.m. hänvisas till närstående eller privata serviceproducenter.

Badningsservice

Trygghetstelefon är avsedd för personer som bor hemma och riskerar att falla eller annars känner sig otrygga.

Med trygghetstelefonen kan du kalla på hjälp, vilket ökar tryggheten i hemmet.

När du trycker på alarmknappen ringer det hos hemservicepersonalen och du kan tala med personalen där och du ordnas den hjälp du behöver.

Installation av telefonen samt nyckelskåp bekostas av kommunen medan du själv betalar en månatlig avgift för via din telefonräkning.

För ytterligare information kontakta äldreomsorgschefen.

Uppköp och ärenden

Hemservicepersonalen kan transportera hem dina vardagsinköp från den lokala butiken efter att du själv beställt dina varor från butiken. Denna service är vårdbehovsbaserad.

Hemservicepersonalen kan hämta din receptbelagda färdigt doserade medicin från Första apoteket. Du måste först ordna en fullmakt på apoteket för detta. Medicinhämtning sker varannan vecka.

Färdtjänst

Informationen finns på sidan "Färdtjänst"

 

Publicerad 19.11.2018
Uppdaterad 22.8.2023