Hemservice

Hemservicen finns till för att hjälpa och stöda dig att klara av dina dagliga sysslor i hemmet när din funktionsförmåga försämrats på grund av ålder, sjukdom eller annan funktionsnedsättning.

Målet är att du ska kunna bo i ditt eget hem och känna dig trygg så länge som bara är möjligt.

Du kan få hemservice när det gäller måltider, omvårdnad, hygien, bad/dusch, toalettbesök, på/avklädning, klädvård, bäddning, inköp/ärenden, sysselsättning/sociala kontakter och följeslagare.

Vilken hjälp du kan få och i vilken omfattning bedöms individuellt utifrån dina behov.

Ledande närvårdaren gör upp en vårdplan med dig/dina anhöriga om den service som behövs. Vårdplanen ses över vid behov och minst en gång/år.

Också för den medicinska vård du erhåller från ÅHS ska en vårdplan göras. Din läkare är ansvarig för att den vårdplanen görs.

Du kan nå hemservicen dygnet runt alla dagar i veckan.

Vid övriga frågor kontakta ledande närvårdaren.

Rekommendationer för trivsel och gott samarbete

  • Ta emot de hjälpmedel som behövs i vården (t.ex. lyftanordningar), så att hemservicepersonalen kan arbeta ergonomiskt
  • Under tiden för hembesöket:
    • Håll hus-/sällskapsdjur i ett stängt rum
    • Rök inte inne
    • Var inte påverkad av rusmedel

Fortlöpande och regelbunden hemservice eller tillfällig hemservice

Man kan ha behov av fortlöpande och regelbunden hemservice eller bara behöva tillfälliga besök.

Stödtjänster

Vissa stödtjänster beviljas efter individuell behovsprövning (som utreder vilken typ av stödtjänster du har rätt till).

Vissa stödtjänster kan du nyttja utan behovsprövning.

Matservice

Du kan besöka Kapellhagen för lunch ca kl. 11.30 eller få hemtransport av lunchmat från kommunens kök.
Hemtransport av lunch är en vårdbehovsbaserad service.

Matlistan finns i kommunbladet och på sidan "Matsedel" samt kan fås från Kapellhagen.

Lunchbeställningen bör göras två dagar i förväg för att kunna planera portionsantalet.

I samband med morgon- och/eller tillsynsbesök kan personal tillreda morgon-och/eller mellanmål, och/eller kvällsmål samt hjälpa med att värma mat.

Dagvårdsverksamhet på Kapellhagen

Dagvårdsverksamheten inkluderar måltid, kaffe och aktivitet på Kapellhagen.

Klädvårdsservice

Du kan få din vardagstvätt tvättad på Kapellhagen.

Gällande fintvätt som t.ex. gardiner, mattor m.m. hänvisas till närstående eller privata serviceproducenter.

Badningsservice

Du kan få hjälp med att duscha på Kapellhagen och kan också boka bastutid.

Trygghetstelefon

Trygghetstelefon är avsedd för personer som bor hemma och riskerar att falla eller annars känner sig otrygga.

Med trygghetstelefonen kan du kalla på hjälp, vilket ökar tryggheten i hemmet.

När du trycker på alarmknappen ringer det hos hemservicepersonalen och du kan tala med personalen där och du ordnas den hjälp du behöver.

Installation av telefonen samt nyckelskåp bekostas av kommunen medan du själv betalar en månatlig avgift via din telefonräkning.

För ytterligare information kontakta äldreomsorgschefen.

Uppköp och ärenden (vårdbehovsbaserad service)

Hemservicepersonalen kan transportera hem dina vardagsinköp från den lokala butiken efter att du själv beställt dina varor från butiken.

Hemservicepersonalen kan hämta din receptbelagda färdigt doserade medicin från Första apoteket. Du måste först ordna en fullmakt på apoteket för detta. Medicinhämtning sker varannan vecka.

Du kan få skjuts/åka med hemservicepersonalen till/från närbutik eller Kapellhagen, t.ex. vid aktiviteter.

Färdtjänst

Informationen finns på sidan "Färdtjänst"

Publicerad 19.11.2018
Uppdaterad 14.2.2024