Hemserviceavgifter

Hemservicetaxa 2021

Antagen av kommunfullmäktige genom § 33/14.11.2019 att gälla från och med 1.1.2020. Lagstadgad indexjustering gjord på tjänstens vägnar 26.1.2021 av kommundirektören.

För hemservicetagare som har ett vård- och omsorgsbehov tillämpas hemservicetaxa.

Med vård- och omsorgsbehov avses:

  • på- och avklädning
  • hjälp med den personliga hygienen, samt
  • andra vård- och omsorgsåtgärder som hör till de dagliga rutinerna

Hemservicetagaren debiteras en månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster samt på personantalet, i enlighet med förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 2 kap 3 §.

För alla hemservicetagare görs ett vård- och serviceavtal. Ingen avgift tas för det första besöket.

Utgående från vård- och omsorgsbehovet, servicens art och omfattning indelas hemservicetagarna enligt följande:

Kategori Antal besök
A 1 - 3 besök / vecka
B 4 - 7 besök / vecka
C 8 eller fler besök / vecka

Hemserviceemottagaren debiteras en hemserviceavgift som beräknas på bruttoinkomsten minus avdrag utgående från personer i hushållet. Avgiften beräknas enligt den procentsats som är fastställd för respektive kategori. 

Beräkningen sker enligt följande tabell:

Personer i hushållet Avdrag från bruttoinkomsten Avgift i % av bruttoinkomsten
    Kategori A Kategori B Kategori C
1 588 17% 26% 35%
2 1084 11% 16% 22%
3 1701 9% 13% 18%
4 2103 7% 11% 15%
5 2546 6% 10% 13%
6 2924 5% 8% 11%

För en hemservicetagare som bor ensam och erhåller hemservice enligt kategori A beräknas avgiften enligt följande: från bruttoinkomsten avdras 588 euro och avgiften blir då 17 % av den resterande inkomsten.

  • Exempel på uträkning med en bruttoinkomst på 1500 euro
    • 1500 - 588 = 912,00 x 17% = en avgift på 155,04 euro

För personer med mindre hemservice än 1 besök/vecka, uppbärs 20,00 euro/månad.

Maxavgiften är fastställd till 2743,68 euro/månad.

Avdrag från hemserviceavgift kan fås då frånvaron är längre än tre (3) dagar, d.v.s. avdrag sker fr.o.m. den fjärde dagen. Avdrag från hemserviceavgift per dag räknas ut genom att månadsavgiften divideras med 30.

Hemserviceavgiften debiteras en gång per månad.

Hemserviceavgiften får inte överstiga kommunens kostnader för produktion av tjänsten.

I sådana fall där hemserviceavgift leder till behov av utkomstöd kan sänkning av avgiften sökas hos kommunstyrelsen.

Taxa för stödtjänster 2021

Stödtjänst Pris
Lunchportion på Kapellhagen, inklusive kaffe (även för pensionärer utifrån) 6,60 euro
Lunchportion inkl. hemtransport  7,50 euro
Middag 4,00 euro
Morgon- och kvällsmål, inkl. service av personalen 2,00 euro
Alla måltider 11,50 euro / dygn
Städservice för boende på Kapellhagen Ingår i hemserviceavgiften
Städservice 20,00 euro / timme

Dagvårdsservice på Kapellhagen

inkluderar lunch, kaffe, aktiviteter och bastubad

Pensionärer som betalar hemserviceavgift debiteras enbart avgift för måltider

10,00 euro / dag

Periodvård på Kapellhagen

inklusive mat, ingen hemserviceavgift

25,00 euro / dygn
Avlastningsplats för närståendevårdklienter, max 5 dygn/månad Debiteras enbart avgift för måltider
Klädservice för boende på Kapellhagen Ingår i hemserviceavgiften

Klädservice för pensionärer som inte bor på Kapellhagen

Hemvårdspersonalen tvättar

3,00 euro / maskin

Transport

Hemvårdspersonalen kör hem/till affären i mån av möjlighet

I första hand ska färdtjänst användas

2,00 euro / tur/retur

Grundavgift 

För boende på Kapellhagen som har hemservice

I grundavgiften ingår: städning, trygghetslarm, klädservice och personal på plats dygnet runt

40,00 euro / månad

 

 

Serviceavgift

För pensionärer som bor på Kapellhagen, men inte har fastställd hemvårdsavgift

Tillämpas inte för nya hyresgäster (de måste vara i behov av hemservice)

20,00 euro / månad

 

 

Städning och lunch debiteras om klienten inte har avbeställt service minst 1 dygn innan.

För storstädning hänvisas till städfirma.

Publicerad 23.10.2018
Uppdaterad 18.2.2021