Hemserviceavgifter

Hemserviceavgifter för fortlöpande och regelbunden hemservice

Antagen av kommunfullmäktige genom § 28/7.2.2024 att gälla från och med 1.1.2024.

Fortlöpande och regelbunden hemservice avser hemservice som:

 • sker minst en gång i veckan och,
 • beräknas pågå i minst två månader då den inleds eller,
 • redan har pågått i minst två månader.

Hemservicetjänsterna innehåller:

 • på- och avklädning
 • hjälp med den personliga hygienen, samt
 • andra vård- och omsorgsåtgärder som hör till de dagliga rutinerna

Månadsavgiften bestäms utifrån

 • fastställd procentsats för antalet servicetimmar som skrivits in i servicebeslutet 
 • klientens betalningsförmåga, och
  • baserat på bruttoinkomst som överstiger inkomstgränsen efter lagstadgade särskilda avdrag
 • familjens storlek.

Ålands Landskapsregering har fastställt att den högsta procentsatsen för ett hushåll med en person är 35 % av de inkomster som överstiger inkomstgränsen. Den högsta procentsatsen för familjer med två personer är 24 % av de inkomster som överstiger inkomstgränsen.

  Inkomstgränserna är följande:

  Antal personer
  i familjen
  Inkomstgräns
  (euro / månad)
  1 653
  2 1205
  3 1891
  4 2338
  5 2830
  6 3251

  Om familjen består av fler än sex personer, höjs inkomstgränsen med 389 euro för varje därpå följande familjemedlem.

  Beräkningen sker enligt följande tabell:

  Servicetimmar
  per månad
  Betalningsprocent enligt familjens storlek
    1 2 3 4 5 6
  eller fler
  4 eller färre 8,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00
  5 10,00 8,75 7,50 7,50 7,50 7,50
  6 12,00 10,5 9,00 9,00 9,00 9,00
  7 14,00 12,25 10,50 10,50 10,50 10,50
  8 16,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00
  9 17,00 14,75 12,50 12,50 12,50 12,00
  10 18,00 15,50 13,00 13,00 13,00 12,00
  11 19,00 16,25 13,50 13,50 13,50 12,00
  12 20,00 17,00 14,00 14,00 14,00 12,00
  13 21,00 17,75 14,50 14,50 14,00 12,00
  14 22,00 18,50 15,00 15,00 14,00 12,00
  15 23,00 19,25 15,50 15,50 14,00 12,00
  16 24,00 20,00 16,00 16,00 14,00 12,00
  17 24,50 20,50 16,50 16,00 14,00 12,00
  18 25,00 21,00 17,00 16,00 14,00 12,00
  19 25,50 21,50 17,50 16,00 14,00 12,00
  20 26,00 22,00 18,00 16,00 14,00 12,00
  21 26,50 22,50 18,50 16,00 14,00 12,00
  22 27,00 23,00 19,00 16,00 14,00 12,00
  23 27,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00
  24 28,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
  25 28,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
  26 29,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
  27 29,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
  28 30,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
  29 30,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
  30 31,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
  31 31,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
  32 32,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
  33 32,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
  34 33,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
  35 33,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
  36 34,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
  37 34,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
  38 eller fler 35,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00

  Exempel. För en hemservicetagare som bor ensam och erhåller hemservice enligt 28 servicetimmar/månad beräknas avgiften enligt följande: från bruttoinkomsten efter lagstadgade avdrag dras 653 euro av och avgiften blir då 30 % av den resterande inkomsten.

  • Exempel på uträkning med en bruttoinkomst på 1500 euro. Klienten har inga avdrag.
   • 1500 - 653 = 847,00 x 30% = en avgift på 254,10 euro

  Avdrag som beaktas vid uträkning av avgift

  • underhållsbidrag som klienten ska betala samt andra motsvarande kostnader som motiveras av hans eller hennes faktiska familjeförhållanden
  • förmån som klienten ska betala i pengar och som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller på livstid

  Hemserviceavgift för tillfälliga hemservicebesök

  För klienter som har behov av tillfälliga hemservicebesök under högst en månad uppbärs en fast avgift.

  Besök vid trygghetstelefonsalarmering och sjukvårdsuppgifter inom ramen för sammanhållen hemvård kan vara ett sådana tillfälliga hemservicebesök.

  Om vårdbehovet kvarstår uppbärs därefter en inkomstprövad månadsavgift för fortlöpande och regelbunden hemservice.

  Avgifter för stödtjänster samt övriga fasta avgifter 2024

  Antagen av kommunfullmäktige genom § 48/16.11.2022 att gälla från och med 1.1.2024.

  Tjänst Pris
  Avgift för tillfälliga hembesök 10 euro / 30 minuter
  Matportion för pensionärer (hemmaboende) som äter på Kapellhagen 7,00 euro
  Matportion inkl. hemtransport (vårdbehovsbaserad service) 8,00 euro

  Dagvårdsverksamhet på Kapellhagen

  inkluderar måltid, kaffe och aktiviteter

  Pensionärer som betalar hemserviceavgift debiteras enbart avgift för måltider

  10,60 euro / gång

  Klädvårdsservice (vårdbehovsbaserad service)

  3,40 euro / gång

  Bad-/duschservice

  Pensionär / barnfamilj som badar på ESB Kapellhagen utgående ifrån vårdbehov

  3,60 euro / person / gång

  Trygghetstelefon

  Kommunen bekostar installation av trygghetstelefon och nyckelskåp.
  Abonnenten debiteras månadskostnaden direkt av telefonoperatören.

  Avgift för förstörd eller borttappad trygghetstelefon

   

   

  ca 37 euro / månad    

  59,00 euro / gång

  Hemtransport av matkasse från närbutik (vårdbehovsbaserad service)

  5,30 euro / gång

  Hemtransport av medicin (vårdbehovsbaserad service) 5,30 euro / gång
  Medåkning/skjuts till närbutik/Kapellhagen (vårdbehovsbaserad service) 5,30 euro / tur/retur

  Avgift för periodplats

  Gäller inte avlastning inom närståendevården.

  26,40 euro / dygn
  Avgift för oanvänd service 59,60 / tillfälle
  Publicerad 23.10.2018
  Uppdaterad 19.3.2024