Ansökan om barnomsorg / fritidshem

Barnomsorgsansökan / ansökan om fritidshemsplats

I regel är ansökningstiden fyra månader, men om du p.g.a. arbete eller studier är i behov av barnomsorgsplats med kort varsel kan handläggningstiden vara två veckor. 

Inför varje höst bör man årligen lämna in ansökan för nya barn, inlämningstiden för ansökan annonseras under våren.

För fritidshemsplatser lämnar man in en ny ansökan om plats inför varje nytt skolår inom april månad.

Ansökan skickas till barnomsorgsledaren på barnomsorgskansliet i Lemland per post eller per e-post. Ansökan kan också lämnas in till kommunkansliet i Lumparland för vidarebefordring till Lemland.

För ytterligare information kontakta barnomsorgsledaren.

Besked om plats

Eftersom intagning sker kontinuerligt är det möjligt att lämna in ansökan året om, men ett större antal platser fördelas till hösten då platser frigörs på daghemmet.

Beslut om plats ges om möjligt inom juni månad, för den som har lämnat in ansökan inom annonserad period, och som behöver öppna sin plats i augusti – september. 
Om man ansökt om plats med början andra tidpunkter under året får man beslutet så snart som möjligt.

Barnet har rätt till samma daghemsplats även efter att ha varit frånvarande från barnomsorgen under en sammanhängande tid om högst 13 veckor då föräldrapenning betalas för vården av barnet.

Uppsägning av barnomsorgs- / fritidshemsplats

Uppsägning av barnomsorgs-/fritidshemsplats görs skriftligen senast två veckor innan behovet av plats upphör.

Blanketten skickas till till administratören på barnomsorgskansliet i Lemland per e-post eller per post.

Blanketten kan också lämnas in till kommunkansliet i Lumparland för vidarebefordring till Lemland.

För avslutningsmånaden betalas enligt antalet verksamhetsdagar under månaden.

Publicerad 6.2.2023
Uppdaterad 7.2.2023