Ansökan om barnomsorg / fritidshem

Barnomsorgsansökan / ansökan om fritidshemsplats

I regel är ansökningstiden fyra månader, men om du p.g.a. arbete eller studier är i behov av barnomsorgsplats med kort varsel kan handläggningstiden vara två veckor. 

Inför varje höst bör man årligen lämna in ansökan för nya barn, inlämningstiden för ansökan annonseras under våren.

För fritidshemsplats lämnar man in en ny ansökan om plats inför varje nytt skolår inom april månad.

Ansökan om barnomsorgsplats görs via Wilma, som är ett webbaserat administrationsprogram. Inga ansökningar på blankett tas längre emot.

Ansökan om fritidshemsplats görs som tidigare på blankett, som skickas till barnomsorgsledaren på barnomsorgskansliet i Lemland per post eller per e-post eller lämnas in till kommunkansliet i Lumparland för vidarebefordring till Lemland.

För ytterligare information kontakta barnomsorgsledaren.

Wilma

Det webbaserade administrationsprogrammet Wilma, som också används i grundskolan, börjar användas inom barnomsorgen under 2023.

För att vi ska få igång Wilma så fort som möjligt, ska ansökan om plats till daghemmet göras senast 30.9.2023. OBS! Alla ska ansöka om plats, fastän platsen redan är godkänd - detta för att få in alla barn i Wilma.

För att ansöka om barnomsorgsplats via Wilma, behöver man ha ett Wilma-konto (Wilma-användarnamn).

Om man redan har ett Wilma-konto, t.ex. för skolbarn, ska inget nytt konto skapas, utan man loggar in på sitt befintliga konto. 
Om man inte har ett Wilma-konto, måste man skapa ett konto.
Du behöver identifiera dig med bank-ID.

Skapa konto

  1. Följ länken https://aland.inschool.fi/connect/daycare
  2. Skriv in den e-postadress du vill använda till ditt Wilma-konto, i rutan, och klicka på den gröna knappen ”Skicka bekräftelse”
  3. Logga in på den e-post du angett, öppna bekräftelsemailet från Wilma och följ sedan instruktionerna i webbläsaren

Du hittar en video med stegvisa instruktioner för hur registreringen går till på följande adress: www.youtube.com/watch?v=6hCX7XIPDJo samt i bilagan "Wilma - skapa konto"

Ansökan om barnomsorgsplats

Logga in på ditt Wilma-konto för att skapa ansökan. Stegvisa instruktioner finns i bilagan "Wilma - ansöka om plats"

OBS! Endast den ena av vårdnadshavarna ska lämna in ansökan om barnomsorg.

Efter att man mottagit platsen får även den andra vårdnadshavaren tillgång till Wilma via en aktiveringskod.

Besked om plats

Eftersom intagning sker kontinuerligt är det möjligt att lämna in ansökan året om, men ett större antal platser fördelas till hösten då platser frigörs på daghemmet.

Beslut om plats ges om möjligt inom juni månad, för den som har lämnat in ansökan inom annonserad period, och som behöver öppna sin plats i augusti – september. 
Om man ansökt om plats med början andra tidpunkter under året får man beslutet så snart som möjligt.

Barnet har rätt till samma daghemsplats även efter att ha varit frånvarande från barnomsorgen under en sammanhängande tid om högst 13 veckor då föräldrapenning betalas för vården av barnet.

Besked om plats samt mottagande eller avvisande av plats via Wilma

När din ansökan är behandlad och ett beslut om plats har gjorts, kan du se beslutet i Wilma.

Om du har tillåtit elektronisk delgivning får du ett e-postmeddelande om saken. I annat fall skickas beslutet till dig per post eller på annat överenskommet sätt.

Logga in i Wilma för att godkänna eller avvisa beslutet om barnomsorgsplats. Om du inte godkänner eller avvisar beslutet, godkänns beslutet automatiskt efter två veckor.

Stegvisa instruktioner finns i bilagan "Wilma - avvisa eller ta emot plats".

Uppsägning av barnomsorgs- / fritidshemsplats

Uppsägning av barnomsorgs-/fritidshemsplats görs skriftligen senast två veckor innan behovet av plats upphör.

Blanketten skickas till till administratören på barnomsorgskansliet i Lemland per e-post eller per post.

Blanketten kan också lämnas in till kommunkansliet i Lumparland för vidarebefordring till Lemland.

För avslutningsmånaden betalas enligt antalet verksamhetsdagar under månaden.

Publicerad 6.2.2023
Uppdaterad 12.9.2023