Brand- och räddningsväsendets taxor

Brand- och räddningsväsendets taxor 2022

Antagna av kommunfullmäktige genom § 40/17.11.2021 att gälla från och med 1.1.2022.
Samtliga avgifter är exklusive moms.

Tjänst Pris (exkl. moms)
Arbete, serviceverksamhet 29,50 euro / timme
Släckningsbil fast bilpump 33,95 euro / timme
Tankbil eller vattentransport, specialfordon 33,95 euro / timme
Lös pump, stor 19,10 euro / timme
Lös pump, mindre 13,10 euro / timme
Sänkpump 6,65 euro / timme
26,20 euro / dygn
Generator < 20 kVA 6,65 euro / timme
50,90 euro / dygn
Generator > kVA (drift och transportkostnad tillkommer) 97,80 euro / dygn
Slang, per styck 4,20 euro / dygn

 

Automatlarm Pris (exkl. moms)
Larm orsakat av okynne 752,65
Larm orsakat av ovarsamhet 329,60

 

Publicerad 27.11.2019
Uppdaterad 3.1.2022