Brand- och räddningsväsendets taxor

Brand- och räddningsväsendets taxor 2021

Antagna av kommunfullmäktige genom § 364/18.11.2020 att gälla från och med 1.1.2021.
Samtliga avgifter är exklusive moms.

Tjänst Pris (exkl. moms)
Arbete, serviceverksamhet 29,20 euro / timme
Släckningsbil fast bilpump 33,60 euro / timme
Tankbil eller vattentransport, specialfordon 33,60 euro / timme
Lös pump, stor 18,90 euro / timme
Lös pump, mindre 12,95 euro / timme
Sänkpump 6,60 euro / timme
25,95 euro / dygn
Generator < 20 kVA 6,60 euro / timme
50,40 euro / dygn
Generator > kVA (drift och transportkostnad tillkommer) 96,85 euro / dygn
Slang, per styck 4,15 euro / dygn

 

Automatlarm Pris (exkl. moms)
Larm orsakat av okynne 745,20
Larm orsakat av ovarsamhet 326,35
Tekniskt fel där jourhavande åtgärdar 109,15

 

Publicerad 27.11.2019
Uppdaterad 30.12.2020