Brand- och räddningsväsendets taxor

Brand- och räddningsväsendets taxor 2020

Antagna av kommunfullmäktige genom § 39/14.11.2019 att gälla från och med 1.1.2020.
Samtliga avgifter är exklusive moms.

Tjänst Pris (exkl. moms)
Arbete, serviceverksamhet 27,80 euro / timme
Släckningsbil fast bilpump 32,00 euro / timme
Tankbil eller vattentransport, specialfordon 32,00 euro / timme
Lös pump, stor 18,00 euro / timme
Lös pump, mindre 12,35 euro / timme
Sänkpump 6,30 euro / timme
24,70 euro / dygn
Generator 6,30 euro / timme
Generator 40 kVA (drift och transportkostnad tillkommer) 95,25 euro / dygn
Slang, per styck 3,95 euro / dygn

 

Automatlarm Pris (exkl. moms)
Larm orsakat av okynne 709,70
Larm orsakat av ovarsamhet 310,80
Tekniskt fel där jourhavande åtgärdar 103,95

 

Publicerad 27.11.2019
Uppdaterad 23.9.2020