Brand- och räddningsväsendets taxor

Brand- och räddningsväsendets taxor 2024

Antagna av kommunfullmäktige genom § 44/15.11.2023 att gälla från och med 1.1.2024.
Samtliga avgifter är exklusive moms.

Tjänst Pris (exkl. moms)
Arbete, serviceverksamhet 32,20 euro / timme
Släckningsbil fast bilpump 39,10 euro / timme
Tankbil eller vattentransport, specialfordon 39,10 euro / timme
Lös pump, mellan 22,00 euro / timme
Lös pump, liten 15,10 euro / timme
Sänkpump 7,65 euro / timme
30,20 euro / dygn
Generator < 20 kVA 7,65 euro / timme
58,60 euro / dygn
Generator > kVA (drift- och transportkostnad tillkommer) 112,80 euro / dygn
Slang, per styck 4,85 euro / dygn

 

Automatlarm Pris (exkl. moms)
Larm orsakat av okynne 806,00 euro
Larm orsakat av ovarsamhet 359,40 euro

 

Publicerad 27.11.2019
Uppdaterad 8.1.2024