Brand- och räddningsväsendets taxor

Brand- och räddningsväsendets taxor 2023

Antagna av kommunfullmäktige genom § 47/16.11.2022 att gälla från och med 1.1.2023. Taxorna för 2022 är inom parentes.
Samtliga avgifter är exklusive moms.

Tjänst Pris (exkl. moms)
Arbete, serviceverksamhet 30,95 euro / timme (29,50 euro / timme)
Släckningsbil fast bilpump 36,25 euro / timme (33,95 euro / timme)
Tankbil eller vattentransport, specialfordon 36,25 euro / timme (33,95 euro / timme)
Lös pump, mellan 20,40 euro / timme (19,10 euro / timme)
Lös pump, liten 14,00 euro / timme (13,10 euro / timme)
Sänkpump 7,10 euro / timme (6,65 euro / timme)
28,00 euro / dygn (26,20 euro / dygn)
Generator < 20 kVA 7,10 euro / timme (6,65 euro / timme)
54,30 euro / dygn (50,90 euro / dygn)
Generator > kVA (drift och transportkostnad tillkommer) 104,50 euro / dygn (97,80 euro / dygn)
Slang, per styck 4,50 euro / dygn (4,20 euro / dygn)

 

Automatlarm Pris (exkl. moms)
Larm orsakat av okynne 775,00 euro (752,65 euro)
Larm orsakat av ovarsamhet 345,60 euro (329,60 euro)

 

Publicerad 27.11.2019
Uppdaterad 20.12.2022