Elektronisk anslagstavla

På Lumparlands kommuns elektroniska anslagtavla publiceras tillkännagivanden och sammanträdeskallelser. 

Publicerad 27.1.2023 06:00

Lumparlands kommun inbegär anbud gällande städning av ESB Kapellhagen.

Publicerad 26.1.2023 15:00

Kommunfullmäktige beslöt 25.1.2023 att anta en detaljplaneändring för hamn-, trafik-, park- och vattenområde i Klemetsby.

Publicerad 26.1.2023 14:07

Sammanträdeskallelsen finns att ta del av som bilaga.

Publicerad 26.1.2023 13:58 | Uppdaterad 26.1.2023 13:59

Lumparlands kommun anhöll under december 2020 om en kommunindelningsutredning i landskapets regi för att utreda innebörden av ett eventuellt framtida samgående mellan Lemlands och Lumparlands kommu

Publicerad 26.1.2023 13:46

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 25.1.2023 är publicerat på kommunens webbsida för protokoll.

Publicerad 26.1.2023 10:57

Kommunfullmäktige beslöt om följande sammanträdesdagar under 2023:

Onsdag 5.4.2023 
Onsdag 7.6.2023 
Onsdag 27.9.2023 
Onsdag 15.11.2023
Torsdag 7.12.2023

Publicerad 23.1.2023 15:22

Protokollet från byggnads- och miljönämndens sammanträde 17.1.2023 är publicerat på kommunens webbsida för protokoll.

Publicerad 19.1.2023 13:58

Föredragningslistan finns att ta del av som bilaga.

Publicerad 19.1.2023 13:40

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 18.1.2023 finns att ta del av på vår webbsida för protokoll.

Publicerad 19.1.2023 12:35

Kommunstyrelsen har beslutit om följande preliminära ordinarie sammanträdesdagar under 2023:

Sidor

Publicerad 1.5.2018
Uppdaterad 8.2.2019