vy över kommunen

Kommunen

Lumparland ligger ca 30 km österut från Mariehamn och är fasta Ålands minsta kommun. I kommunen bor lite mer än 380 invånare fördelade på byarna Klemetsby, Lumparby, Norrboda, Lumpo, Krogstad, Svinö och Skag.

Klemetsby är kommunens centrum och här hittar man kommunkansliet, daghemmet och skolan. I Klemetsby ligger också affären, posten och kyrkan.

I kommunen erbjuds barnen dagis och skolgång upp till sjätte klass och för pensionärerna finns effektiverat serviceboende.

Idag är jordbruk och turism de viktigaste näringarna, men även en viss småföretagsamhet förekommer.

Från andra hälften av 1800-talet fram till första världskriget kom en stor del av lumparlänningarna i kontakt med sjöfarten. Bondeseglationen blomstrade och ett flertal fartyg byggdes i socknen.

Bland hagmarksmiljöerna förtjänar särskilt Långvikshagen i Klemetsby att nämnas.

Statistik

Befolkningsmängd 31.12.2018: 382 invånare
Befolkningstäthet: 10,5 inv/km2

Befolkningsmängd enligt ålder Antal
0 - 17 år 68
18 - 64 år 208
65+ år 106

 

Byarnas befolkning 2017 2018
Klemetsby 121 120
Krogstad 36 33
Lumparby 87 80
Lumpo 43 36
Norrboda 42 46
Skag 11 10
Svinö 54 53
Övriga 1 4

 

Lumparlands kommun

Publicerad 18.9.2018
Uppdaterad 24.2.2020