Bild över kommunen tagen från luften, så man ser vattendrag och skog.

Kommunen

Lumparland ligger ca 30 km österut från Mariehamn och är fasta Ålands minsta kommun. I kommunen bor runt 370 invånare fördelade på byarna Klemetsby, Lumparby, Norrboda, Lumpo, Krogstad, Svinö och Skag.

Klemetsby är kommunens centrum och här hittar man kommunkansliet, daghemmet och skolan. I Klemetsby ligger också affären, posten och kyrkan.

I kommunen erbjuds barnen dagis och skolgång upp till sjätte klass och för pensionärerna finns effektiverat serviceboende.

Idag är jordbruk och turism de viktigaste näringarna, men även en viss småföretagsamhet förekommer.

Från andra hälften av 1800-talet fram till första världskriget kom en stor del av lumparlänningarna i kontakt med sjöfarten. Bondeseglationen blomstrade och ett flertal fartyg byggdes i socknen.

Bland hagmarksmiljöerna förtjänar särskilt Långvikshagen i Klemetsby att nämnas.

Statistik

Befolkningsmängd 31.12.2020: 372 invånare
Befolkningstäthet: 10,2 inv/km2

Befolkningsmängd enligt ålder Antal
0 - 14 år 55
15- 64 år 215
65+ år 102

Lumparlands kommun

Publicerad 18.9.2018
Uppdaterad 3.6.2021