vy över kommunen

Kommunen

Lumparland ligger ca 30 km österut från Mariehamn och är fasta Ålands minsta kommun. I kommunen bor ca 390 invånare fördelade på byarna Klemetsby, Lumparby, Norrboda, Lumpo, Krogstad, Svinö och Skag.

Klemetsby är kommunens centrum och här hittar man kommunkansliet, daghemmet och skolan. I Klemetsby ligger också affären, posten och kyrkan.

I kommunen erbjuds barnen dagis och skolgång upp till sjätte klass och för pensionärerna finns effektiverat serviceboende.

Idag är jordbruk och turism de viktigaste näringarna, men även en viss småföretagsamhet förekommer.

Från andra hälften av 1800-talet fram till första världskriget kom en stor del av lumparlänningarna i kontakt med sjöfarten. Bondeseglationen blomstrade och ett flertal fartyg byggdes i socknen.

Bland hagmarksmiljöerna förtjänar särskilt Långvikshagen i Klemetsby att nämnas.

I kommunen verkar konstnären Guy Frisk och författaren Leo Löthman.

Statistik

Befolkning (31.12.2017): 395 inv.
Befolkningstäthet: 10,9 inv/km2

0 - 14 år 63
18 - 64 år 228
65+ år 104

 

Byarnas befolkning 2016 2017
Klemetsby 121 121
Krogstad 29 36
Lumparby 85 87
Lumpo 41 43
Norrboda 42 42
Skag 11 11
Svinö 54 54
Övriga 2 1

 

Lumparlands kommun

Publicerad 18.9.2018
Uppdaterad 8.1.2019