Kontaktpersoner

Mathias Boijer

Skolföreståndare
Lumparlands skola
 1. +358 18 359031
 2. +358 457 3442949

Therese Byman

Administratör
Byggnadsinspektionen
 1. +358 18 349435

Daghemmet

Daghemmet
 1. +358 18 359045
 2. +358 457 3838537

Cecilia Dahlström

Äldreomsorgschef
Äldreomsorgen
 1. +358 18 359022 (Lumparland)
 2. +358 18 349441 (Lemland)
 3. +358 457 3425054

Anna Eriksson

Språkstödsresurs
Lumparlands skola
 1. +358 18 359032

Niklas Eriksson

Kommuntekniker
Tekniska kansliet
 1. +358 18 349426
 2. +358 457 5244335

Caroline Fagerholm

Daghemsföreståndare
Daghemmet
 1. +358 18 359045

Fastighetsskötselns jourtelefon

Tekniska kansliet
 1. +358 457 3435333

Anna-Maria Furu

Klasslärare, åk 1 - 2
Lumparlands skola
 1. +358 18 359032

Elin Granholm

Speciallärare
Daghemmet
 1. +358 457 3425053

Ingegerd Gustafsson

Klasslärare, åk 5 - 6
Lumparlands skola
 1. +358 18 359032

Lars Helsing

Fastighetsskötare
Tekniska kansliet
 1. 358 18 359040
 2. +358 457 3135567

Cecilia Häggblom Glandberger

Administratör
Tekniska kansliet
 1. +358 18 359431

Infobladet

Kommunkansliet
 1. +358 18 359021

Mattias Jansryd

Kommundirektör
Kommunkansliet
 1. +358 18 359025
 2. +358 40 1763314

Camilla Johansson

Elevassistent
Lumparlands skola
 1. +358 18 359032

Lennart Johansson

Räddningschef
Brand och räddning
 1. +358 18 329132
 2. +358 457 5221630

Kapellhagen / Hemservice

Prästgårdsvägen 1-3, 22630 Lumparland
Äldreomsorgen
 1. +358 457 3135568
 2. +358 18 359042

Kommunkansliet

Kommunkansliet
 1. +358 18 35900

Köket

Lumparlands skola
 1. +358 18 359036

Per Leino

Barnomsorgsledare
Daghemmet
 1. +358 18 349445

Marléne Lundberg

Administratör
Daghemmet
 1. +358 18 349440

Sofi Lundberg

Byråsekreterare / webredaktör
Kommunkansliet
 1. +358 18 359020

Lärarrummet

Lumparlands skola
 1. +358 18 359032

Marcus Söderholm eller Magnus Unger

Dataskyddsombud
Dataskydd
 1. +358 18 12 900

Thomas Mattsson

Brandinspektör
Brand och räddning
 1. +358 18 329175
 2. +358 40 828 1640

Åsa Mattsson

Ekonomichef
Kommunkansliet
 1. +358 18 359021

Susanne Mörn

Ledande närvårdare
Äldreomsorgen
 1. +358 18 359042

Jacob Nordlund

Teknisk chef
Tekniska kansliet
 1. +358 18 349433
 2. +358 457 3135250

Biblioteket

Biblioteket
 1. +358 18 359037

Bengt Roberts

Elevassistent
Lumparlands skola
 1. +358 18 359032

Anders Sundqvist

Lantbrukssekreterare
Lantbrukskansliet
 1. +358 18 364526 (Hammarland)

Tekniska kansliet

Tekniska kansliet
 1. +358 18 349430

Roger Widing

Klasslärare, åk 3 - 4
Lumparlands skola
 1. +358 18 359032

Johan Willstedt

Byggnads- och miljöinspektör
Byggnadsinspektionen
 1. +358 18 359024 (Lumparland)
 2. +358 18 349432 (Lemland)
 3. +358 457 3425275
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 22.3.2019