Vatten

Kommunalt vatten

Kommunen distribuerar vatten, inköpt av Ålands Vatten Ab, i det kommunala vattenledningsnätet. Mer information om producenten finns på deras hemsida www.vatten.ax

Kommunens verksamhetsområde är inom den egna kommunen. Vattenledningsnätet byggs ut och renoveras efter behov för att förse nya kunder med vatten, samt säkerställa distributionen till befintliga kunder.

Nyckeltal gällande kommunens vattenverk återfinns i tabellen nedan. Tabellen uppdateras årligen efter att bokslutet för verksamhetsåret har fastställts.

Nyckeltal Bokslut 2021 Budget 2022 Bokslut 2022
Vattenledningsnätet:      
Antal abonnenter 241 245 241
Antal tryckförhöjningsstationer 0 0 0
Köpt renvatten, m3 24800 27000 26185
Sålt renvatten m3 18983 27000 17777
Förbrukning per abonnent (liter/dag) 216 302 202

Om ditt hus ska anslutas till kommunalt vatten skall du ansöka om detta hos kommunen. Ansök via mina e-tjänster eller blankett.

Avläsning av vattenmätaren görs en gång per år av fastighetsägaren själv. Avläsningskort skickas hem under september månad och lämnas in till kommunkansliet, alternativt använd mina e-tjänster.

Anslutningsavtalsvillkor finns under bilagor på denna sida.

I kommunens infoblad ges tips om miljö- och vattenbesparande åtgärder. Håll ögonen öppna! 

Så här undviker du vattenskador:

 • Lämna inte tvätt- eller diskmaskinen på när du går hemifrån.
 • Kontrollera regelbundet att vattenledningarna i ditt hem inte läcker och att det inte rinner ut vatten från hushållsapparaterna på golvet.
 • Kontrollera regelbundet att inte vattenmätaren snurrar trots att alla kranar i hemmet är stängda.
 • Stäng alltid kranen till tvätt- och diskmaskinen när du inte använder dem.
 • Det ska finnas ett läckageskydd av plast under kylskåpet, frysen och diskmaskinen. Skyddet läggs på plats samtidigt som apparaten installeras.
 • Du får inte installera en diskmaskin själv, utan arbetet måste utföras av en fackman.
 • Om ett vattenläckage uppstår i ditt hem, försök stänga vattenledningens avstängningsventil.
 • Om du bor i höghus eller radhus, anmäl läckaget genast till journumret för husets servicebolag. Om du bor i villa, kontakta en jourhavande rörfirma.

Har du koll på ditt vatten?

 • Vi använder ungefär 140 liter vatten per person och dygn.
 • En droppande kran kan förbruka 55 liter vatten per dygn.
 • Vattnet från en droppande kran motsvarar 11 fyllda badkar på en månad.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen när de borstar tänderna kan de spara 100 liter vatten på en dag.
 • Det rinner ungefär 6 liter vatten per minut ur kranen när den är påslagen.
 • Ett fyllt badkar rymmer ca 150 liter. En tre-minuters dusch drar bara 36 liter.
 • En vattenspridare gör av med 150–350 liter vatten på 20 minuter.
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 14.2.2023