Klient-, patient- och barnombudsman

Klientombudsmannen jobbar med frågor som gäller rättigheter för klienter i socialvården.

Patientombudsmannnen jobbar med frågor som gäller rättigheter för patienter i hälso- och sjukvården.

Barnombudsmannen bevakar de åländska barnens intressen och ska vara med och påverka beslut kring allt som rör barns och ungdomars liv på Åland.

Ålands ombudsmannamyndighet har som uppgift att främja och trygga jämlikhet och förhindra diskriminering. Orsaker till diskriminering kan vara kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse.

Även dina rättigheter som konsument bevakas av Ålands ombudsmannamyndighet.

Publicerad 30.1.2019
Uppdaterad 30.1.2019