Befolkningsskydd

Räddningsmyndigheterna har beredskap att vid undantagsförhållanden skydda människor och egendom.

Verksamheten vid ämbetsverk, anstalter och produktionsanläggningar som är viktiga med tanke på samhällets funktion måste också kunna tryggas.

Ansvaret för befolkningsskyddet omfattar flera olika myndigheter. På Åland har Ålands landskapsregering och Statens ämbetsverk på Åland ett gemensamt övergripande ansvar för befolkningsskyddet genom samrådsdelegationen för beredskapsärenden.

Varje kommun är skyldig att göra upp en egen beredskapsplan för undantagsförhållanden. Befolkningsskyddet i kommunerna Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö samorndas genom den gemensamma räddningsmyndigheten, Räddningsområde Ålands landskommuner.

Förberedelser under normalförhållanden

Till de förberedelser som i normalförhållandena görs med tanke på undantagsförhållanden räknas:

  • planering och utbildning för undantagsförhållanden 
  • byggande av skyddskonstruktioner
  • upprätthållande av lednings-, övervaknings- och larmsystem samt dataförbindelser
  • upprätthållande av beredskap för evakuering, räddningsverksamhet, förstahjälp, försörjning av befolkningen samt röjning och rengöring.

Om krisen kommer

En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Vid en kris kommer hjälpen att först gå till dem som behöver den mest. Var och en bör vara beredd att klara sig själv den första tiden. Ju bättre förberedd du är, desto bättre klarar du av krisen. Räddningsmyndigheterna på Åland har därför tagit fram en broschyr för att hjälpa Ålands hushåll att vara tillräckligt förberedda om en krissituation uppstår på Åland. Broschyren hittar du i menyraden.

Allmänna alarmsignaler

Information angående de allmänna alarmsignalerna kan du bl.a. läsa i den lokala telefonkatalogen.

 

Publicerad 20.11.2018
Uppdaterad 25.10.2023