Förtroendevalda

Mandatperioder

Kommunfullmäktige: 2020 - 2023

Kommunstyrelse: 2020 - 2021

Nämnderna: 2020 - 2023, förutom skol- och socialnämnd vars mandatperioder är t.o.m. 31.12.2020

Lumparlands kommun har fyra egna och två gemensamma nämnder. Kultur- och fritidsnämnden har slopats fr.o.m. 1.1.2020

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 20.2.2020