Förtroendevalda

Mandatperioder

Kommunfullmäktige: 2020 - 2023

Kommunstyrelse: 2020 - 2021

Nämnderna: 2020 - 2023.

Lumparlands kommun har två egna och två gemensamma nämnder. Skol- och socialnämnderna har slopats fr.o.m. 1.1.2021, kultur- och fritidsnämnden slopades redan fr.o.m. 1.1.2020.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 8.1.2021