Allmänt brandskydd

Ditt ansvar

Om du upptäcker en brand, olycka eller annan nödsituation som innebär fara för någons liv, hälsa eller för miljön ska du varna dem som är i fara, vid behov kalla på hjälp och ringa nödnumret 112. Detsamma gäller om du får kännedom om att det finns en överhängande fara för brand eller allvarlig olycka.

Brandvarnaren

I din bostad ska finnas minst en brandvarnare per våning. Tänk på placeringen, i eller strax utanför sovrummet är att rekommendera och om möjligt där det är som högst till tak.

Kontrollera brandvarnare med jämna mellanrum, byt batterier när så behövs.

Handbrandsläckare

Som släckredskap i lägenhet, egnahemshus eller fritidshus rekommenderas i första hand en godkänd handbrandsläckare med minst sex kilo pulver.

Kom ihåg att ha den på en periodbesiktning med jämna mellanrum, vartannat år för de släckare som är i inomhusmiljö. Särskilda bestämmelser kan avvika och kräva att en besiktning ska utföras oftare.

Släckningsfilt

Släckningsfilten har numera utvecklats och förekommer allt oftare i hemmiljöer. Idag finns ett stort sortiment gällande storlekar och i en välsorterad affär hittar ni med säkerhet en av passande storlek också för ert ändamål.

Publicerad 20.11.2018
Uppdaterad 20.11.2018