Vårdnad, umgänge och underhåll

Vårdnad och umgängesrätt

Lagen om vårdnad och umgängesrätt ger föräldrar, som inte är gifta, möjlighet att på ett enkelt sätt överenskomma om vårdnaden om barnen.

Med avtal som fastställs av barnatillsyningsmannen (i Lumparland är det socialsekreteraren) kan föräldrarna komma överens om:

  • att båda föräldrarna gemensamt får vårdnanden - innebär att föräldrarna delar ansvaret för barnet
  • hos vilken av föräldrarna barnet ska bo 
  • att en förälder ensam får vårdnaden om barnet - innebär att ena föräldern blir ensam vårdnadshavare och får ensam fatta alla beslut om barnet
  • barnets umgängesrätt med den förälder den inte bor hos

I de fall föräldrarna inte kan komma överens om avtalets innehåll måste vårdnaden, boenden eller umgänget avgöras av domstol.

Vårdnad och umgänge i samband med fastställande av faderskap

I samband med utredningen av faderskap diskuteras barnets vårdnad.

I de flesta fall är målsättningen gemensam vårdnad så att båda föräldrarna blir vårdnadshavare för barnet.

Utan avtal är modern ensam vårdnadshavare.

I de fall föräldrarna inte bor tillsammmans avtalas också om barnets umgängesrätt med den förälder barnet inte bor hos.

Vårdnad och umgänge i samband med skilsmässa

Vårdnaden och umgängesrätten gällande minderåriga barn efter en skilsmässa fastställs på samma sätt som för sambopar under förutsättning att föräldrarna är överens i ärendet.

Underhållsbidrag

Vid separation, skilsmässa eller när föräldrarna inte bor tillsammans då barnet föds fastställs ett avtal om underhållsbidrag av barnatillsyningsmannen (om parterna är överens) eller av domstol (om parterna inte är överens).

Underhållsbidrag betalas av den part som barnet inte är skriven hos.

Faktorer som inverkar på underhållsbidragets storlek är antalet minderåriga barn, umgängesavtalet, barnets/barnens behov och föräldrarnas inkomster.

Avtal gällande underhållsbidrag, vårdnad och umgänge vilka är fastställda av barnatillsyningsmannen, har samma juridiska klass som domstolsutslag.

Underhållsstöd

Om någon som är underhållsskyldig försummat att betala ut underhållsbidrag, om faderskap inte har fastställts eller om underhållsbidrag fastställts till ett lågt belopp p.g.a. underhållsskyldigs sjukdom, bristande arbetsförmåga eller annan försörjningsskyldighet, kan underhållsstöd beviljas.

Ansökan om underhållsstöd lämnas till Folkpensionsanstalten (FPA) och ansökan ska inkludera avtal om underhåll eller domstolsutslag i original samt utredning över underhållsbidragsskulden.

Fr.o.m. 1.1.2019 är det fulla underhållsstödet 158,74 euro per månad per barn.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 30.1.2019