Vårdnad, umgänge och underhåll

Vårdnad och umgänge

Vårdnadshavarens uppgift är att trygga barnets utveckling och välfärd. Bestämmelser om detta ingår i lagen om vårdnad om barn och umgängesrätt.

KST sköter dessa frågor fr.o.m. 1.1.2021.

Underhåll

Barn har enligt lag rätt till tillräckligt underhåll.

KST sköter underhållsfrågorna fr.o.m. 1.1.2021.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 13.1.2021