Föreningar

Lumparlands kommun har ett rikt föreningsliv där man kan hitta allt från frivillig brandkår, byaföreningar, hembygdsföreningar, kulturföreningar, hem- och skolaföreningar och idrottsföreningar.

Föreningsregister

Förening Kontaktuppgift Kort beskrivning av verksamheten
LUIA r.f,

https://www.facebook.com/groups/LUIArf
Ann-Sofi Perjus
Tel 0457-5244225
e-post: annsofi.perjus@gmail.com

Den lokala idrottsföreningen, aktiva bl.a. inom orientering, skidning, cykling och friidrott. Arrangerar aktivitetskvällar för barn i skolålder.

LumparLab Teaterförening r.f.

www.lumparlab.ax

Skapar och arrangerar föreställningar, öppet laboratoriearbete, seminarier och kurser som riktar sig till nordiska och utländska skådespelare, regissörer och dramatiker
Nybonds i Krogstad

www.facebook.com/NybondsiKrogstad/
tel: 0457-5708180
e-post/ordförande: annsofi.joelsson@aland.net

Bevara gården som en av de få byggnadsminnesbevarade i Landskapet Åland från slutet av 1700-talet.

Ålands Sjöräddningssällskap  www.sjoraddningen.ax/lumparland/ Frivillig sjöräddning (bl.a bogsering, fhj, brand, assistans, oljeskydd), utgående från Långnäs hamn

Vill ni att er förening ska synas i föreningsregistret? Då ska ni meddela kommunen följande uppgifter per e-post:

  • Föreningsnamn
  • Kontaktuppgift (namn, telefonnummer och eventuell e-postadress till kontaktperson).
    • Obs! Om föreningen har en egen hemsida, meddela hemsideadressen istället för en kontaktperson
  • Kort beskrivning av föreningens verksamhet

Vi påminner om att det är på föreningens ansvar att föreningens uppgifter hålls aktuella.

 

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 7.3.2019