Föreningar

Lumparlands kommun har ett rikt föreningsliv där man kan hitta allt från frivillig brandkår, byaföreningar, hembygdsföreningar, kulturföreningar, hem- och skolaföreningar och idrottsföreningar.

Föreningsregister

Förening Kontaktuppgift Kort beskrivning av verksamheten
LUIA r.f,

https://www.facebook.com/groups/LUIArf
Ann-Sofi Perjus
Tel 0457-5244225
e-post: annsofi.perjus@gmail.com

Den lokala idrottsföreningen, aktiva bl.a. inom orientering, skidning, cykling och friidrott.
Arrangerar aktivitetskvällar för barn i skolålder.

LumparLab Teaterförening r.f.

www.lumparlab.ax

Skapar och arrangerar föreställningar, öppet laboratoriearbete, seminarier och kurser
som riktar sig till nordiska och utländska skådespelare, regissörer och dramatiker
Lumparlands Ungdomsförening r.f. 

Lumparlands Ungdomsförening på Facebook

e-post: lumparlandsuf@gmail.com

Ordförande: Åsa Bonn, tel 0500-548149

Uthyrning: kontakta Brage Wilhelms, tel 0457-3135595

Ungdomsverksamhet, uthyrning av festlokal vid Furuborg
Nybonds i Krogstad

www.facebook.com/NybondsiKrogstad/
tel: 0457-5708180
e-post/ordförande: annsofi.joelsson@aland.net

Bevara gården som en av de få byggnadsminnesbevarade i Landskapet Åland från slutet av 1700-talet.

Ålands Sjöräddningssällskap  www.sjoraddningen.ax/lumparland/ Frivillig sjöräddning (bl.a bogsering, fhj, brand, assistans, oljeskydd), utgående från Långnäs hamn

Vill ni att er förening ska synas i föreningsregistret? Då ska ni meddela kommunen följande uppgifter per e-post:

  • Föreningsnamn
  • Kontaktuppgift (namn, telefonnummer och eventuell e-postadress till kontaktperson).
    • Obs! Om föreningen har en egen hemsida, meddela hemsideadressen istället för en kontaktperson
  • Kort beskrivning av föreningens verksamhet

Vi påminner om att det är på föreningens ansvar att föreningens uppgifter hålls aktuella.

 

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 6.6.2024