Provtagning

För att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet som distribueras, tar Lumparlands kommun kontinuerligt vattenprover på ledningsnätet.

Resultaten från provtagningarna följs kontinuerligt upp och utvärderas.

Publicerad 14.2.2023
Uppdaterad 14.2.2023