Barnomsorg

Barnomsorgsledning

Lumparland har en gemensam barnomsorgsledare med Lemlands kommun. Barnomsorgsledaren är i Lumparland enligt överenskommelse.

Daghem / fritidshem

På daghemmet Videungen bedrivs daghemsverksamhet för 1 - 6-åringar, förundervisning för 6-åringar (20 timmar/vecka) samt fritidsverksamhet för elever i årskurserna 1 och 2.

Daghemmet har öppet vardagar kl 7.00 - 17.00.

Barnomsorg

Alla barn har rätt till barnomsorg från ingången av den kalendermånad barnet fyller nio månader tills dess att läroplikten inleds. Barnet har dock inte rätt att nyttja sin barnomsorgsplats under den tid föräldrapenning utbetalas till vårdnadshavare.

Rätten till dagverksamhet gäller i den utsträckning det är förenligt med det enskilda barnets bästa. Endast i särskilda fall kan det anses förenligt med barnets bästa att vistas i daghemsverksamhet längre än 10 timmar per dygn eller 200 timmar per månad.

Om du som vårdnadshavare lyfter hemvårdsstöd och erhåller syskontillägg till hemvårdsstödet finns dock begränsningar. Barnet har endast rätt att nyttja en halvtidsplats om barnet fyllt tre år och barn under tre år har inte rätt till barnomsorg.

Publicerad 18.10.2018
Uppdaterad 21.9.2023