Barnomsorg

Daghemmet

På daghemmet Videungen bedrivs daghemsverksamhet för 1 - 6-åringar, förskoleverksamhet för 6-åringar (20 timmar/vecka) samt fritidsverksamhet för elever i årskurserna 1 och 2.

Daghemmet har öppet vardagar kl 7.00 - 17.00.

Barnomsorgsansökan

Avgift för plats på daghem bestäms enligt familjens storlek och inkomst och betalas i form av en månadsavgift. Avgiften fastställs för ett verksamhetsår i taget men uppbärs för högst 11 månader. För barn med skoluppskov uppbärs ingen avgift.

Ansökan om barnomsorgsplats kan göras när som helst under året, dock senast två månader innan man behöver platsen.

Akut (t.ex. efter arbetslöshet) kan ansökan göras senast två veckor innan platsen behövs.

För fritidshemsplatser lämnar man in inför varje nytt skolår, inom april månad, en ny ansökan om platsen.

Barnet har rätt att ha kvar sin barnomsorgsplats under moderns moderskapsledighet (105 dagar). Efter det kan vårdnadshavaren enligt 17 § 6 mom. barnomsorgslagen beviljas rätt till barnomsorg i daghemsverksamhet av särskilda skäl. Ansökan riktas till Socialnämnden.

För ytterligare information kontakta socialsekreteraren.

Uppsägning av barnomsorgsplats

Uppsägning av barnomsorgsplats görs skriftligen senast två veckor innan behovet av plats upphör.

Blanketten lämnas till socialkansliet.

För avslutningsmånaden betalas enligt antalet inskrivningsdagar under månaden.

Publicerad 18.10.2018
Uppdaterad 25.11.2020