Näringslivsprojekt 2022-2025

Kommunerna Lemland, Lumparland och Förglö har tillsammans initierat ett gemensamt treårigt näringslivsprojekt under åren 2022-2025.

I korthet går det aktuella projektet ut på att Lemland, Lumparland och Föglö kommun tillsammans vill stärka regionens näringsliv och främja företagande. Målsättningen med projektet är att de befintliga företagen i regionen utvecklas, att nya företag bildas i regionen och att befintliga företag etablerar sig i regionen.

Tanken är att projektet ska bidra till nya arbetstillfällen, ökad inflyttning samt bredda skattebasen för kommunerna i regionen. 

Som administrativ huvudman för projektet fungerar Föglö kommun och som projektledare AXEkonomi Ab.

Publicerad 8.8.2023
Uppdaterad 11.1.2024