Fötter med blommor runt sig

Subventionerad fotvård för pensionärer

Under år 2024 erbjuds fotvårdsbehandlingar till alla pensionärer 75 år och äldre till en maxkostnad om 100 euro.

Förmånen utbetalas mot kvitto. Om kostnaden understiger 100 euro utbetalas den verkliga kostnaden.

Viktig information om de principer som gäller för att Du skall kunna nyttja förmånen

  • Du väljer själv vilken fotvårdare Du vill gå till och Du bokar själv tid för behandling
  • Du betalar fotvårdaren själv och sparar kvittona som lämnas till kommunkansliet i Lumparland
  • Du meddelar namn, adress samt bankkontonummer dit ersättningen för fotvården ska betalas – använd blanketten som finns som bilaga

Inlämning av kvitton + blankett

Du kan lämna in dina kvitton + medföljande blankett på något av följande sätt:

  • personligen till kommunkansliet (öppet vardagar kl. 09.00-15.00)
  • i kuvert via kommunkansliets postlåda som finns på väggen bredvid ingången
  • sända dem per post till adressen: Lumparlands kommun, Kyrkvägen 26, 22630 Lumparland
  • sända per e-post in inskannade eller fotograferade kvitton + blankett till e-postadressen: info@lumparland.ax

Observera! Alla kvitton ska lämnas in senast 31.12.2024.

För mer information, kontakta äldreomsorgskansliets administratör.

Om du har frågor angående utbetalningen, kontakta ekonomichef Åsa Mattsson.

Publicerad 15.5.2024
Uppdaterad 29.5.2024