Fritidsverksamhet

Vandringsled

Lumparland har en vandrings- och terrängcykelled. Det finns skyltning från Långnäsvägen.

Vandringsleden börjar i Lumpo nära kvarnen och leder till Skag. Leden är ca 2,5 km.

Gym

Gymmet finns på Furuborg och drivs av Folkhälsan i Lumparland.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 22.2.2024