Integration

Målet för kommunens integrationsfrämjande är att lokalt stödja internationalism, jämlikhet och likabehand­ling samt att främja en positiv växelverkan, med goda etniska relationer och en dialog mellan olika kulturer och befolkningsgrupper.

Integrationen ska främjas så att den sociala identiteten stärks, särskilt bland barn och unga samt inom grupper som står utanför arbetsmarknaden. Möjligheter att bevara sitt eget språk och sin egen kultur bör stödjas, och delaktighet för invandrargrupper uppmuntras i olika sammanhang. Kommunen ska ge integrationsfrämja service som en del av den basservice som erbjuds. Invandrare ska ges lämplig vägledning och rådgivning om integrationsfrämjande åtgärder och tjänster samt om arbetslivet.

För att uppnå målen med integrationsfrämjandet har kommunen ett integrationsprogram. Du hittar integrationsprogrammet som en bilaga på den här sidan.

Delar av integrationsarbetet samordnas genom KST.

Publicerad 9.9.2020
Uppdaterad 13.1.2021