Räddningsnämnden informerar om eldning

Eldning

För att minska/undvika spridning av miljöskadliga ämnen och rökstörningar i omgivningen, är det förbjudet att elda avfall, utomhus eller i värmepanna.

Utan miljötillstånd eller -granskning får du dock elda:

 • torrt gräs, ris och annat hyggesavfall
 • obehandlat virke
 • halm (inom jordbruket)
 • mindre mängder tidningspapper,
 • wellpapp och papp i värmepanna 

Du får aldrig elda mjölkkartonger, plast, behandlat virke, möbler etc., vare sig utomhus eller i din värmepanna.

Eldningsförbud

På internet kan du enkelt kontrollera om eldningsförbud råder: http://webapps.alarmcentralen.ax/NewWeb/varning.asp  

Landskapsalarmcentralen kan lämna information på tel. 19000.

Eldning av gräs och ris

Våren på antågande och för många förknippar man rydjandet med eldning av ris och fjolårsgräs.

Innan du påbörjar eldning av gräs:

 • Förbered dig, utse lämplig plats, håll avstånd till byggnader.
 • Beakta väder och vindförhållanden, risken är störst på eftermiddagen då solen torkat upp det fuktiga gräset och vinden då tilltagit.
 • Elda aldrig ensam och elda små ytor åt gången.
 • Vatten och lämpliga redskap ska finnas tillgängligt.
 • Ha en telefon tillgänglig om du behöver slå larm.
 • Använd lämplig klädsel.
 • Den som tänder har ansvar, platsen lämnas inte obevakad förrän det är helt släckt!!

Trevlig fortsättning på våren önskar

Räddningschef Lennart Johansson
e-post: lennart.johansson@jomala.ax
tel 018-329132                                                        

Brandinspektör Thomas Mattsson
e-post: thomas.mattsson@jomala.ax
tel 018-329175

Publicerad 11.4.2019
Uppdaterad 11.4.2019