Oasen boende- och vårdcenter

Oasen boende- och vårdcenter är ett hem för de kommuninvånare som inte längre har möjlighet att bo hemma.

Oasen som är beläget i Prestgården by i Jomala är ett kommunalförbund med eget fullmäktige och egen styrelse.

Oasen är ett samarbete mellan kommunerna Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Sottunga, Sund och Vårdö.

Kommunalförbundets målsättning är att så långt det bara är möjligt utgående från omvårdnads- och medicinska resurser erbjuda personer från medlemskommunerna den hjälp och det stöd han/hon behöver och som inte kan tillgodoses genom annan social- och/eller sjukvårdsservice.

Målsättningen är således att den äldre i mån av möjlighet får stanna på Oasen livet ut.

 

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 29.1.2019