Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Lumparland 2022-2023

Ordförande

Pia Eriksson (ers. Irén Norell-Sjöwall)

Vice ordförande

Tomas Mörn (ers. Andreas Perjus) 

Ledamöter

Göta Alm-Ellingsworth (ers. Gea Jansén)
Eva Jansson (ers. Gun Nordqvist-Alm)
Johan Malén (ers. Stefan Finnerman)
Mikael Rosbäck (ers. Mikael Koskinen)

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 18.1.2022