Vy över Lumparsund, där det syns vägren och vatten.

Bygga och bo

Lumparlands kommun välkomnar alla som vill flytta till kommunen och står till tjänst med att berätta om vad som behövs när du vill börja bygga.

Här presenteras information om kommunalteknik, väg-, vatten- och avloppsfrågor, samt hur man gör för att ansöka om byggnadslov.

De byggnadstekniska sektorerna i Lumparland och Lemland sammanslogs år 2012. Det byggnadstekniska kansliet är placerat i Lemland. 

Byggnads- och miljöinspektören arbetar i Lumparland på onsdagar, övriga dagar är han anträffbar i Lemland.

Byggnads- och miljöinspektören har hand om bl.a. bygglov, bygganmälningar, avloppstillstånd (enskilda anläggningar) och planläggning.

Tekniska chefens fasta arbetsplats finns i Lemland. Han är anträffbar i Lumparland enligt överenskommelse.

Tekniska chefen har bl.a. hand om byggnader, hyreshus, vägar, vatten och avlopp (kommunalt) och idrotts- och friluftsanläggningar. 

Kommunteknikerns fasta arbetsplats finns i Lemland. Han är anträffbar i Lumparland enligt överenskommelse.

Fastighetsskötarens fasta arbetsplats finns i brandstationen i Lumparland.

Publicerad 18.9.2018
Uppdaterad 16.8.2023