Bokslut

Efter varje verksamhetsår godkänner kommunfullmäktige ett bokslut som bland annat ska innehålla kommunens resultat och de olika förvaltningarnas verksamhetsberättelser.

I menyn hittar du de senaste årens bokslut. Om du vill ha äldre material kan du kontakta ekonomichefen.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 3.6.2021