Snöplogning

Kommunen tillhandahåller mot en avgift snöplogning av privata tillfartsvägar och infarter.

Taxa för snöplogning: se "Övriga taxor och avgifter"

Villkor för att plogningen ska utföras

  • Kommunen plogar tillfartsvägar och infarter åt bosatta inom kommunen
  • Vändplan för traktor och plog bör finnas
  • Väg, infart och vändplan skall vara utmärkta med plogkäppar
  • Det ska vara fritt från sly och överhängande kvistar och grenar (under 4 meter)
  • Den som beställer plogning ansvarar för att anordningar som kan skadas, t.ex. staket och dylikt märks ut så att plogaren kan iaktta nödvändig försiktighet

Utförande

Plogningen utförs enligt följande:

  • Plogaren inleder plogning då ca 10 cm snö har fallit vid normalt snöande eller då omständigheterna det påkallar vid snöoväder (vägar yr igen o.d.)
  • I första hand plogas uppsamlingsvägar
  • Önskemål om tidpunkt för plogning tillgodoses i mån av möjlighet

Kontakta Tekniska kansliet för närmare information.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 20.11.2018