Snöplogning

Vägindelning

Privatvägarna indelas i infarter och uppsamlingsvägar.

 • Infart = en privat väg som används av 1 - 2 hushåll (en avgift / hushåll)
 • Uppsamlingsväg = en privat väg som används av flera än 2 hushåll. Ofta är uppsamlingsvägen samma som ”väglagsvägen”. 

Beställning och betalning

 • Beställning av snöröjning görs till tekniska kansliet. Vid beställning efter ett angivet datum, tillkommer en extra behandlingsavgift (mer information i snöplogningstaxan under "Taxor och avgifter")
 • Plogningen av uppsamlingsvägar beställs av väglaget. Väglaget bestämmer enligt egna principer, hur kostnaderna för snöplogningen skall fördelas internt.
 • Enskilda hushåll längs en uppsamlingsväg beställer plogning av sin egen infart och får en faktura på detta.

Utförande och villkor

 • I första hand plogas uppsamlingsvägar.
 • Målsättningen är att vägen skall vara framkomlig med personbil. Vid ymnigt snöfall, snöstorm eller annan exceptionell väderlek kan detta dock inte garanteras.
 • Vägen måste vara i sådant skick, d.v.s. tillräckligt plan, att den går att ploga med traktor och plog. 
 • Vägen bör vara markerad med tillräckligt antal plogkäppar
 • Vägen bör vara fri från sly och överhängade kvistar och grenar (under 4 meter)
 • Vändplan bör finnas för traktor och plog.

Kontakta Tekniska kansliet för närmare information.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 7.1.2020