Funktionsservice (f.d. Handikappservice)

Funktionsservice vänder sig till dig som på grund av funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom behöver olika former av stöd för att upprätthålla din funktionsförmåga.

Fr.o.m. 1.1.2021 handhar KST funktionsserviceärendena för hela Åland.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 1.3.2021