Nyheter

22.5.2019 - Hemsjukvården inför Tele-Q-telefonsvarar- och återuppringningstjänst
Hemsjukvården Norra och Södra samt Skärgården inför telefonsvarar- och återuppringningstjänsten Tele-Q i alla kommuner från 4.6.2019 kl. 16. Södra Ålands hemsjukvård, telefontid vardagar 12–13...
Läs mer om Hemsjukvården inför Tele-Q-telefonsvarar- och återuppringningstjänst ›
13.5.2019 - Jordbruksbyråns infobrev
Jordbruksbyråns senaste infobrev finns att ta del av i menyraden.
Läs mer om Jordbruksbyråns infobrev ›
10.5.2019 - Samhällsinformation - om krisen kommer
Räddningsmyndigheterna har tagit fram en broschyr för om krisen kommer som är tänkt att göra de åländska hushållen mer föreberedda på krissituationer. Ni hittar broschyren i menyraden.
Läs mer om Samhällsinformation - om krisen kommer ›
2.5.2019 - Folkhälsan ordnar dagsläger för 13 - 16-åringar
Dagslägret "Sommarhäng" är för alla ungdomar på hela Åland som gått ut årskurs 6 till och med årskurs 9. Lägret hålls 24.6 - 11.7.2019. Lägret är helt kostnadsfritt och ingen förhandsanmälan behövs...
Läs mer om Folkhälsan ordnar dagsläger för 13 - 16-åringar ›
29.4.2019 - Infoblad, maj 2019
Infobladet för maj finns nu att ta del av i menyraden.
Läs mer om Infoblad, maj 2019 ›
15.4.2019 - Jordbruksbyråns infobrev
Kommunen kommer fr.o.m. i år att lägga ut Jordbruksbyråns infobrev på hemsidan. I menyraden kan ni ta del av årets två första infobrev.
Läs mer om Jordbruksbyråns infobrev ›
11.4.2019 - Räddningsnämnden informerar om eldning
Eldning För att minska/undvika spridning av miljöskadliga ämnen och rökstörningar i omgivningen, är det förbjudet att elda avfall, utomhus eller i värmepanna. Utan miljötillstånd eller -granskning...
Läs mer om Räddningsnämnden informerar om eldning ›
28.3.2019 - Intresseanmälan för nya lägenheter i kommunen
Lumparlands kommnun sålde förra året en obebyggd tomt avsedd för lägenheter. Företaget kommunen sålde tomten till önskar efterhöra vilka typer av lägenheter (dvs. hur många rum) som efterfrågas,...
Läs mer om Intresseanmälan för nya lägenheter i kommunen ›
27.3.2019 - Kommunfullmäktiges utlåtande över kommunindelningsutredning
Kommunfullmäktige beslöt 26.3.2019 att avge utlåtande över kommuindelningsutredning för Södra Åland. Kommunfullmäktige avgav följande utlåtande:
Läs mer om Kommunfullmäktiges utlåtande över kommunindelningsutredning ›
25.3.2019 - Infoblad, april 2019
Ett nytt infoblad finns att ta del av i menyraden.
Läs mer om Infoblad, april 2019 ›

Sidor