Nyheter

24.3.2020 - Aktuell information med anledning av coronaviruset (COVID-19) och rådande undantagsförhållanden på Åland
Kommunen kommer framöver publicera all information som rör coronaviruset och rådande undantagsförhållanden under en och samma nyhet på webbplatsen för att underlätta för kommuninvånarna att hitta...
Läs mer om Aktuell information med anledning av coronaviruset (COVID-19) och rådande undantagsförhållanden på Åland ›
1.4.2020 - Infoblad, april 2020
Infobladet för april 2020 finns att ta del av som bilaga.
Läs mer om Infoblad, april 2020 ›
23.3.2020 - Inskrivning av nya elever i Södra Ålands skoldistrikt
Grundskolorna inom Södra Ålands högstadiedistrikt håller inskrivning av nya elever för läsåret 2020 - 2021. Inskrivningen sker genom brev till de vårdnadshavare som har barn som enligt...
Läs mer om Inskrivning av nya elever i Södra Ålands skoldistrikt ›
21.3.2020 - Uppdatering av information och rekommendationer angående anordnandet av närundervisning i undantagsförhållanden för yngre skolelever
Information från Ålands landskapsregering Regeringen beslutade 16.3.2020 vidta exceptionella åtgärder för att bromsa upp coronavirusepidemins spridning. Syftet med åtgärderna är att skydda...
Läs mer om Uppdatering av information och rekommendationer angående anordnandet av närundervisning i undantagsförhållanden för yngre skolelever ›
19.3.2020 - Information från Folkhälsans familjerådgivning gällande beredskapssituationen för att förhindra smittspridning av Covid-19
Situationen är exceptionell och det är naturligt att reagera med oro inför den osäkerhet samhället befinner sig i. Besluten om distansarbete och att skolorna stängs och tillhandahåller undervisning...
Läs mer om Information från Folkhälsans familjerådgivning gällande beredskapssituationen för att förhindra smittspridning av Covid-19 ›
18.3.2020 - Ålands hälso- och sjukvårds information om att tolerera oro och osäkerhet med anledning av coronaviruset
Ålands hälso- och sjukvård har tagit fram information om att tolerera oro och osäkerhet med anledning av coronaviruset. Läs mer på Ålands hälso- och sjukvårds webbplats Om du känner att du behöver...
Läs mer om Ålands hälso- och sjukvårds information om att tolerera oro och osäkerhet med anledning av coronaviruset ›
18.3.2020 - Yngre serviceman, sommarvikariat
Inom Lemlands och Lumparlands gemensamma tekniska sektor lediganslås ett sommarvikariat som yngre serviceman. Läs mer om det lediganslagna vikariatet på vår elektroniska anslagstavla
Läs mer om Yngre serviceman, sommarvikariat ›
18.3.2020 - Uppdatering av information och rekommendationer angående kommunens utbildningsverksamhet under undantagstillståndet
Information från Ålands landskapsregering till kommuner, kommunförbund och grundskolor i landskapet Åland. Finlands regering informerade genom en presskonferens den 16.3.2020 att regeringen i...
Läs mer om Uppdatering av information och rekommendationer angående kommunens utbildningsverksamhet under undantagstillståndet ›
17.3.2020 - Information om åtgärder i Lumparlands kommun på grund av att undantagsförhållanden råder på Åland
Informationen nedan kommer vid behov uppdateras när kommunen erhållit mer information från behöriga myndigheter. 17.3.2020 Finlands regering meddelade igår 16.3.2020 att undantagsförhållanden råder i...
Läs mer om Information om åtgärder i Lumparlands kommun på grund av att undantagsförhållanden råder på Åland ›
13.3.2020 - Kommunen avråder från besök på ESB Kapellhagen
Kommunen avråder tillsvidare från besök på ESB Kapellhagen på grund av coronaviruset (COVID-19).
Läs mer om Kommunen avråder från besök på ESB Kapellhagen ›

Sidor