Nyheter

24.3.2020 - Aktuell information med anledning av coronaviruset (COVID-19) och rådande undantagsförhållanden på Åland
Kommunen kommer framöver publicera all information som rör coronaviruset och rådande undantagsförhållanden under en och samma nyhet på webbplatsen för att underlätta för kommuninvånarna att hitta...
Läs mer om Aktuell information med anledning av coronaviruset (COVID-19) och rådande undantagsförhållanden på Åland ›
22.5.2020 - Bidrag för år 2021
Föreningsbidrag för år 2021 Föreningsbidrag kan sökas från Kultur- och fritidsförvaltningen i Lumparland för verksamhetsåret 2021. Från och med i år finns ett nytt regelverk på plats som ni kan...
Läs mer om Bidrag för år 2021 ›
29.4.2020 - Infoblad, maj 2020
Infobladet för maj 2020 finns nu att ta del av som bilaga.
Läs mer om Infoblad, maj 2020 ›
29.4.2020 - Information från byggnads- och miljökansliet angående eldning
Eldning av avfall, utomhus eller i värmepanna, är förbjudet om man inte har tillstånd från ÅMHM. Endast följande avfall får eldas utan att tillstånd krävs: torrt gräs, ris och annat hyggesavfall...
Läs mer om Information från byggnads- och miljökansliet angående eldning ›
23.4.2020 - Rädda Barnens utökade stöd till barnfamiljer i ekonomisk kris
Rädda Barnen kommer under en tid att öka stödet till utsatta barnfamiljer. De har nu möjlighet att ge ett stöd i form av presentkort på mat och hygienartiklar till barnfamiljer som lever i ekonomisk...
Läs mer om Rädda Barnens utökade stöd till barnfamiljer i ekonomisk kris ›
21.4.2020 - Stöd för ensamföretagare på grund av coronaviruset
Finska staten har beslutat att dela ut statsunderstöd på 250 miljoner euro till kommunerna. Statsunderstödet ges för att kommunerna ska kunna bevilja stöd till ensamföretagare på grund av...
Läs mer om Stöd för ensamföretagare på grund av coronaviruset ›
9.4.2020 - Jordbruksbyråns infobrev
Jordbruksbyråns infobrev 2/2020 finns att ta del av som bilaga.
Läs mer om Jordbruksbyråns infobrev ›
1.4.2020 - Infoblad, april 2020
Infobladet för april 2020 finns att ta del av som bilaga.
Läs mer om Infoblad, april 2020 ›
21.3.2020 - Uppdatering av information och rekommendationer angående anordnandet av närundervisning i undantagsförhållanden för yngre skolelever
Information från Ålands landskapsregering Regeringen beslutade 16.3.2020 vidta exceptionella åtgärder för att bromsa upp coronavirusepidemins spridning. Syftet med åtgärderna är att skydda...
Läs mer om Uppdatering av information och rekommendationer angående anordnandet av närundervisning i undantagsförhållanden för yngre skolelever ›
18.3.2020 - Ålands hälso- och sjukvårds information om att tolerera oro och osäkerhet med anledning av coronaviruset
Ålands hälso- och sjukvård har tagit fram information om att tolerera oro och osäkerhet med anledning av coronaviruset. Läs mer på Ålands hälso- och sjukvårds webbplats Om du känner att du behöver...
Läs mer om Ålands hälso- och sjukvårds information om att tolerera oro och osäkerhet med anledning av coronaviruset ›

Sidor