Infobladet

Materialet till infobladet skickas per e-post till infobladets egen e-postadress.

Utgivningsdatum är den första måndagen i månaden. Observera att utgivningen kan försenas 1 dag p.g.a. postens nya rutiner om varannandagsutgivning.

Kostnader för infobladet: se sidan "Övriga taxor och avgifter"          

Månad Utgivning Deadline
Juni - Juli 5 juni 26 maj
Augusti 7 augusti 28 juli
September 4 september 25 augusti
Oktober 2 oktober 22 september
November 6 november 27 oktober
December 4 december 24 november
Januari 2024 2 januari 22 december
Februari 5 februari 26 januari
Mars 4 mars 23 februari
April 2 april 22 mars
Maj 6 maj 26 april
Juni - Juli 3 juni 24 maj
Augusti 5 augusti 26 juli
September 2 september 23 augusti
Oktober 7 oktober 27 september
November 4 november 25 oktober
December 2 december 22 november
Januari 2025 7 januari 27 december

 

Publicerad 17.12.2018
Uppdaterad 28.6.2023