Infobladet

Materialet till infobladet skickas per e-post till infobladets egen e-postadress.

Kostnader för infobladet: se sidan "Övriga taxor och avgifter"          

Månad Utgivning Deadline
Januari 3 januari 24 december 2021
Februari 7 februari 28 januari
Mars 7 mars 25 februari
April 4 april 25 mars
Maj 2 maj 22 april
Juni - Juli 6 juni  27 maj
Augusti 1 augusti 22 juli
September 5 september 26 augusti
Oktober 3 oktober 23 september
November 7 november 28 oktober
December 5 december 25 november
Januari 2023 2 januari 2023 23 december

 

Publicerad 17.12.2018
Uppdaterad 17.2.2022