Infobladet

Materialet till infobladet skickas per e-post till infobladets egen e-postadress.

Utgivningsdatum är den första måndagen i månaden. Observera att utgivningen kan försenas 1 dag p.g.a. postens nya rutiner om varannandagsutgivning.

Kostnader för infobladet: se sidan "Övriga taxor och avgifter"          

Månad Utgivning Deadline
Juni - Juli 3 juni 24 maj
Augusti 5 augusti 26 juli
September 2 september 23 augusti
Oktober 7 oktober 27 september
November 4 november 25 oktober
December 2 december 22 november
Januari 2025 7 januari 27 december
Februari 3 februari 24 januari
Mars 3 mars 21 februari
April 7 april 28 mars
Maj 5 maj 25 april
Juni - Juli 2 juni 23 maj
Augusti 4 augusti 25 juli
September 1 september 22 augusti
Oktober 6 oktober 26 september
November 3 november 24 oktober
December 1 december 21 november
Januari 2026 5 januari 26 december

 

Publicerad 17.12.2018
Uppdaterad 28.5.2024