Infobladet

Materialet till infobladet skickas per e-post till infobladets egen e-postadress.

Kostnader för infobladet: se sidan "Övriga taxor och avgifter"          

Utgivning Deadline
4 januari 2021 25 december 2020
1 februari 22 januari
1 mars 19 februari
6 april 26 mars
3 maj 23 april
7 juni  28 maj
5 juli 25 juni
2 augusti 23 juli
6 september 27 augusti
4 oktober 24 september
1 november 22 oktober
7 december 26 november
3 januari 2022 24 december

 

Publicerad 17.12.2018
Uppdaterad 17.3.2021