Infobladet

Materialet till infobladet skickas per e-post till infobladets egen e-postadress.

Kostnader för infobladet: se sidan "Övriga taxor och avgifter"          

Månad Utgivning Deadline
September 5 september 26 augusti
Oktober 3 oktober 23 september
November 7 november 28 oktober
December 5 december 25 november
Januari 2023 2 januari 2023 23 december
Februari 6 februari 27 januari
Mars 6 mars 24 februari
April 3 april 24 mars
Maj 2 maj 21 april
Juni - Juli 5 juni 26 maj
Augusti 7 augusti 28 juli
September 4 september 25 augusti
Oktober 2 oktober 22 september
November 6 november 27 oktober
December 4 december 24 november
Januari 2024 2 januari 22 december

 

Publicerad 17.12.2018
Uppdaterad 29.8.2022