Infobladet

Materialet till infobladet skickas per e-post till infobladets egen e-postadress.

Kostnader för infobladet: se sidan "Övriga taxor och avgifter"          

Utgivning Deadline
7 december 26 november
3 januari 2022 24 december 2021
7 februari 28 januari
7 mars 25 februari
4 april 25 mars
2 maj 22 april
6 juni  27 maj
4 juli 24 juni
1 augusti 22 juli
5 september 26 augusti
3 oktober 23 september
7 november 28 oktober
5 december 25 november
2 januari 2023 23 december

 

Publicerad 17.12.2018
Uppdaterad 18.11.2021