Färdtjänst

Färdtjänsten är en stödservice vars målsättning är att främja socialt umgänge.

Det som tidigare hette färdtjänst enligt socialvårdsförordningen, heter idag stöd för rörligheten.

Fr.o.m. 1.1.2021 sköts färdtjänstservicen av KST.

Information om självrisken för färdtjänst

1.1.2022 infördes en ny taxa för kollektivtrafiken i enlighet med Ålands landskapsregerings beslut nr 168/2021.

Det betyder att även självrisken för färdtjänst enligt handikappservicelagen, blåa TaxiPLUS-kort, ändras.

Från och med den 1 januari 2022 är självrisken ALLTID 2,50 euro/enkelresa, oberoende resans längd.

Har Ni frågor hör av er till:

Kommunernas socialtjänst k.f.
Verksamhetsområde funktionsservice och sysselsättning
Telefon växeln 018-532800

Bilaga: Ålands landskapsregerings beslut om trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik på Åland

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 20.9.2022