Färdtjänst

Färdtjänsten är en stödservice vars målsättning är att främja socialt umgänge.

Det finns två olika typer av färdtjänst:

A) Ersättning för skäliga kostnader inom stöd för rörligheten (max 8 enkelresor/månad)

B) Färdtjänst enligt handikappservicelagen, om du har en grav funktionsnedsättning (minst 18 enkelresor/månad)

Inom stöd för rörligheten finns också andra former av stöd.

Fr.o.m. 1.1.2021 sköts färdtjänstservicen av KST.

Information om självrisken för färdtjänst

1.1.2022 infördes en ny taxa för kollektivtrafiken i enlighet med Ålands landskapsregerings beslut nr 168/2021.

Det betyder att även självrisken för färdtjänst enligt handikappservicelagen, blåa TaxiPLUS-kort, ändras.

Från och med den 1 januari 2022 är självrisken ALLTID 2,50 euro/enkelresa, oberoende resans längd.

Har Ni frågor hör av er till:

Kommunernas socialtjänst k.f.
Verksamhetsområde funktionsservice och sysselsättning
Telefon växeln 018-532800

Bilaga: Ålands landskapsregerings beslut om trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik på Åland

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 24.5.2023