Färdtjänst

Färdtjänsten är en stödservice vars målsättning är att främja socialt umgänge. Genom att anordna servicen vill kommunen tillmötesgå individuella hjälpbehov. Stödtjänsterna ordnas för att komplettera och göra hemservicen mångsidigare.

Du hittar blanketter för ansökan om färdtjänst i menyraden. Observera att det är olika blanketter beroende på om färdtjänsten söks med stöd av handikappservicelagen eller socialvårdsförordningen. Du kan även få en blankett hemskickad eller hämta en från socialkansliet.

Socialsekreteraren kontaktar dig och gör ett hembesök när ansökan inkommit. Socialsekreteraren fattar beslut om färdtjänsten med stöd av fastslagna principer.

Kontakta socialsekreteraren för ytterligare information.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 4.1.2019