Tekniska nämnden

Tekniska nämnden 2024, gemensam för Lumparland och Lemland

Ordförande

Ronny Roos (ers. Viktor Hellström) - Lemland

Vice ordförande

Guy Björkqvist (ers. Tomas Mörn) - Lumparland

Ledamöter

Glenn Karlsson (ers. Jonas Wilhelms) - Lemland
Gun Nordqvist-Alm (ers. Majvor Blomqvist) - Lumparland
Tiina Robertson (ers. Tiina Uotinen) - Lemland
Yvonne Sundbom Korpi (ers. Maiken Poulsen Englund) - Lemland

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 20.2.2024