Sommarblommor.

Omsorg

Socialvården på Åland samlas fr.o.m. 1.1.2021 under ett och samma tak. Kommunernas socialkanslier förs över till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst, eller kort och gott KST (tidigare Ålands omsorgsförbund).

Från och med den 1 januari 2021 sköter KST service inom bland annat:

• Tidigt stöd för barn och familj
• Moderskapsunderstöd
• Barnskydd
• Missbrukarvård
• Faderskapserkännanden
• Våld i nära relationer
• Avtal om vårdnad och umgänge
• Handikappservice
• Medling i äktenskapsfrågor
• Stöd för rörligheten
• Utkomststöd
• Färdtjänst
• Specialomsorg

Fältarna, Tallbacken och Beroendemottagningen blir också delar av KST.

Äldreomsorgen och barnomsorgen (inklusive hemvårdsstödet) kommer fortsättningsvis att ordnas av hemkommunen.

KST:s reception finns på Nyfahlers.

Under en övergångsperiod kan du använda kommunens nuvarande blanketter för ansökningar.

Kommunens webbplats kan komma att innehålla ouppdaterad information under övergångsperioden.

Publicerad 18.9.2018
Uppdaterad 3.2.2021