Sommarblommor.

Omsorg

Lumparlands kommuns socialservice innefattar stöd och rådgivning på individ- och familjenivå. 

I den sociala servicen ingår även lagstadgade uppgifter gällande bl.a. utkomststöd och barnskydd. 

Välkommen att kontakta socialsekreteraren för närmare information. 
 

Publicerad 18.9.2018
Uppdaterad 10.8.2020