Sommarblommor.

Omsorg

Från och med den 1 januari 2021 sköter KST service inom bland annat:

• Tidigt stöd för barn och familj
• Moderskapsunderstöd
• Barnskydd
• Missbrukarvård
• Faderskapserkännanden
• Våld i nära relationer
• Avtal om vårdnad och umgänge
• Handikappservice
• Medling i äktenskapsfrågor
• Stöd för rörligheten
• Utkomststöd
• Färdtjänst
• Specialomsorg

Fältarna, Tallbacken och Beroendemottagningen är också delar av KST.

Publicerad 18.9.2018
Uppdaterad 7.2.2024