Näringsliv

Som en betydande arbetsgivare i regionen har kommunen spelat en väsentlig roll i att skapa möjligheter för lokalbefolkningen. Med huvudfokus på områden som barn- och äldreomsorg samt skolväsendet har Lumparlands kommun inte bara givit service till sina invånare, utan även skapat sysselsättning och möjliggjort utveckling inom dessa viktiga sektorer.

Kommunen har dock inte bara stannat vid att vara en arbetsgivare inom offentlig sektor. I dess väv finns en puls av entreprenörskap genom ett antal egna företagare men även några större företag.

Sjöfart, jordbruk och turism står ut som de främsta pelarna inom Lumparlands näringsliv. Med sitt strategiska läge vid kusten har sjöfarten varit en historisk ryggrad i samhället. Fiske och sjötransport har inte bara bidragit till den ekonomiska tillväxten utan även format kulturen och identiteten i området. Jordbruket har också varit en vital del av Lumparlands näringsliv. Denna nära koppling till naturen har präglat samhället och skapat en stark koppling till det lokala landskapet.

Regionens natursköna skönhet, med havet som ramar in kustlinjen och det frodiga landskapet som sträcker sig inåt, lockar årligen besökare. De som reser hit har möjlighet att uppleva den avkopplande atmosfären, det rika kulturarvet och den genuina charm som Lumparland har att erbjuda.

Lumparlands vilja att utveckla näringslivet har föranlett ett näringslivsutvecklingsprojekt tillsammans med grannkommunerna Lemland och Föglö. Det pågående näringslivsprojektet som dessa tre kommuner har enats om syftar till att stärka hela regionens näringsliv genom att samla resurser och idéer. Detta samarbete har potentialen att inte bara öka ekonomisk tillväxt utan även främja samhörigheten och stärka regionens inflytande på en större skala. Läs mer om projektet genom att att klicka på Näringslivsprojekt 2022-2025 i menyraden.

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 8.8.2023