Budget

Kommunfullmäktige antar senast i december en budget för inkommande år och en ekonomiplan för de två följande åren.

I menyn hittar du de senaste årens budgetar. Om du vill ha äldre material kan du kontakta ekonomichefen.

 

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 24.6.2019