Grundskoleutbildning för vuxna

Allmänt

Grundskoleutbildning för vuxna ("Grundvux") vänder sig till personer, vars hemkommun är på Åland och som har fullgjort läroplikten men inte erhållit avgångsbetyg från grundskolan. 

Grundskoleutbildning för vuxna består av: 

  • läs- och skrivkunnighetsskedet (motsvarar årskus 1 - 3)
  • inledningsskedet (motsvarar årskurs 4 - 6)
  • slutskedet (motsvarar årskurs 7 - 9)

En presentation om Grundvux finns som bilaga.

Anmälan till slutskedet

Anmälan för slutskedet görs till personens hemkommun.

Blanketten fylls i av grundskolans elevhandledare, kommunens tjänsteman som ansvarar för integration eller annan av kommunen utsedd person tillsammans med personen som ska gå utbildningsformen. Anmälningsblanketten kan också fyllas i tillsammans med personens kontaktperson vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet eller Visa vägen.

Anmälningsblankett till slutskedet finns som bilaga.

Antagningsomgång 2 är nu igång

Kommunerna tar emot anmälningar fram till 16.8.2021.

23.8.2021/24.8.2021: Antagningstest på Ålands folkhögskola i svenska, matematik och engelska

Vecka 35 (30.8.2021 – 3.9.2021): Antagningsbesked skickas ut

15.9.2021 måste du ha bekräftat din studieplats.

Publicerad 22.3.2021
Uppdaterad 7.6.2021