Specialomsorg

KST

Om du på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom eller skada hämmats eller störts i din utveckling eller dina psykiska funktioner har rätt till specialomsorg, om inte andra serviceformer kan ge dig den service du behöver. 

Målet med specialomsorgen är att hjälpa dig att reda dig i det dagliga livet, självständigt förtjäna ditt uppehälle och självständigt delta i samhället. Inom specialomsorgen ska vi också tillgodose annan vård och omsorg du behöver. 

Inom KST erbjuds olika former av boenden och dagverksamheter.

De Utvecklingsstördas Väl

Utöver KST finns också möjlighet till stöd från De Utvecklingsstördas Väl (DUV) som är en intresseförening för familjer med utvecklingshämmade barn.

DUV ordnar bl.a. lägerverksamhet.

Publicerad 19.11.2018
Uppdaterad 13.1.2021