Äldreomsorg

Äldreomsorgsledning

Lumparland har en gemensam äldreomsorgschef med Lemlands kommun. Äldreomsorgschefen är på kommunkansliet i Lumparland på onsdagar.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ansvarar för att sociala tjänster tillgodoses för äldre kommuninvånare, 65 år och äldre.

Målsättningen inom kommunens äldreomsorg är en god och säker äldreomsorg byggd på livskvalitet och med möjlighet att bo kvar i det egna hemmet.

Kommunens äldreomsorg är väl utbyggd.

För pensionärer som bor hemma erbjuds hemservice efter behov. 

Det effektiverade serviceboendet Kapellhagen inrymmer 11 stycken handikappanpassade lägenheter i olika storlekar.

Lumparland har två platser på Oasen boende- och vårdcenter för personer med behov av större sjukvårdsinsatser och vårdbehov än vad Kapellhagen kan erbjuda.

Frontveteraner

Frontveteraner i Lumparland kan anhålla om kommunala öppenvårdstjänster så som hemvård och stödtjänster utan kostnad. För vårdplanering/behovsbedömning, kontakta hemtjänsten eller ledande närvårdare för mer info.

Närståendevård

Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas i den vårdbehövandes hem med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Klicka här för att läsa mer om närståendevård i Lumparlands kommun

Momsfri socialservice

Du är berättigad till momsfri socialservice om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Sjukdom, ålderdom, återhämtning från sjukdom eller skada kan vara orsaker till hjälpbehovet.

Mer information hittar du på sidan "Momsfri socialservice"

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 29.5.2024