Sotning

Den som äger eller innehar en byggnad eller anläggning ansvarar för att eldstäder och rökkanaler sotas regelbundet.

Således behöver du själv ha koll på när det behöver sotas och då bokar tid till en verksam/godkänd sotare.

Verksamma sotare för närvarande i landskapet är:

  • Lars Häggblom, tel 0457 3828380
  • Dag-Ove Johansson, tel 040 5825735
  • Carl-Olof Mattsson, tel 0400 529252
  • Per-Olof Mattsson, tel 0400 529251

Sotningsintervall

  Intervall
Eldstäder och rökkanaler vilka används i näringsverksamhet Efter behov, dock åtminstone en gång per år
Rökkanaler för centralvärmepannor som eldas med lätt brännolja Åtminstone en gång vartannat år
Rökkanaler för centralvärmepannor som eldas med tung brännolja eller fast bränsle Åtminstone en gång per år

Hushållseldstäder i enskilda hushåll

såsom köksspisar, kakelugnar, kaminer och dylikt som används som primär källa för uppvärmning av utrymmen och för matlagning

Åtminstone en gång per år
Hushållseldstäder nämnda ovan som inte används som primär källa för uppvärmning av utrymmen och för matlagning Åtminstone en gång vart fjärde år
Eldstäder i fritidshus och bastuugnar i enskilt bruk Åtminstone en gång vart fjärde år

 

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 4.1.2019