Sotning

Den som äger eller innehar en byggnad eller anläggning ansvarar för att eldstäder och rökkanaler sotas regelbundet.

Du behöver själv alltså ha koll på när det behöver sotas och då bokar tid till en verksam/godkänd sotare.

Verksamma sotare för närvarande i landskapet är:

Sotningsintervall

  • Eldstäder och rökkanaler vilka används i näringsverksamhet: efter behov, dock åtminstone en gång per år
  • Rökkanaler för centralvärmepannor som eldas med lätt brännolja: åtminstone en gång vartannat år
  • Rökkanaler för centralvärmepannor som eldas med tung brännolja eller fast bränsle: åtminstone en gång per år
  • Hushållseldstäder i enskilda hushåll (såsom köksspisar, kakelugnar, kaminer och dylikt som används som primär källa för uppvärmning av utrymmen och för matlagning): åtminstone en gång per år
  • Hushållseldstäder nämnda ovan som inte används som primär källa för uppvärmning av utrymmen och för matlagning: åtminstone en gång vart fjärde år
  • Eldstäder i fritidshus och bastuugnar i enskilt bruk: åtminstone en gång vart fjärde år

 

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 11.9.2023