Orosanmälan

Du kan lämna en orosanmälan om du känner dig orolig för en äldre person som är uppenbart oförmögen att sörja för sin omsorg, hälsa och säkerhet.

Syftet med anmälan är att en äldre person ska få hjälp och omsorg också då hon eller han inte själv kan eller kommer sig för att be om hjälp.

Anmälan om oro och en äldre persons behov av omsorg kan lämnas av en privatperson eller av en myndighet. Anställda inom social- och hälsovården är förpliktigade genom 19 § äldrelagen (ÅFS 2020:9) för Åland att göra en anmälan om de noterar missförhållanden hos en äldre person.

Om det är möjligt så diskutera gärna med personen du oroar dig över innan du sänder in en orosanmälan. Det går dock att göra en orosanmälan även om någon diskussion inte är möjlig.

Efter att anmälan mottagits kontaktar äldreomsorgen personen du oroar dig för så att servicebehov kan bedömas. Notera att klienter har självbestämmanderätt och de har därför också rätt att tacka nej till bedömning av servicebehovet.

Personalen inom äldreomsorgen har sekretessplikt och kan inte heller berätta vare sig till dig som gjort anmälan eller någon annan person om fortsatta åtgärder.

Anmälan skickas till:

Lemlands kommun
Äldreomsorgsförvaltningen för Lumparland
Kommunrundan 7
22610 Lemland

Eller per e-post till: aldreomsorgen@lemland.ax

Publicerad 3.7.2024
Uppdaterad 3.7.2024