Logo Räddningsområde Ålands Landskommuner

Brand och räddning

Kommunen är skyldig att upprätthålla beredskap för räddningsinsatser som gör det möjligt att effektivt bedriva operativ räddningsverksamhet i kommunen samt ansvara för en förebyggande verksamhet och vid behov ge råd och information.

Lumparlands kommun är medlem i Räddningsområde Ålands Landskommuner (RÅL). Sammanlagt nio kommuner (Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö) bildar en gemensam räddningsmyndighet.

Arbetet administeras genom en gemensam nämnd, där varje avtalskommun har en egen representant. Det dagliga arbetet sköts av räddningschef och brandinspektör som har sin huvudbas i Jomala kommunkansli.

Huvuduppgiften för räddningsmyndigheten är att planera, leda och övervaka brand- och räddningsväsendet och handha ärenden vilka berör brand och befolkningsskyddet i avtalskommunerna.

De åtta stjärnuddarna i Räddningsområde Ålands landskommuners vapen står för kunskap, lojalitet, mod, omtanke, skicklighet, takt, uppmärksamhet och uthållighet.

Den lokala släckningsverksamheten sköts av Lumparlands FBK (LuFBK).

 

Allmänt nödnummer: 112

Publicerad 19.10.2018
Uppdaterad 8.1.2019