Snöplogningstaxa

Snöplogningstaxa 2020

Denna taxa tillämpas för plogningsarbete som utförs fr.o.m. den 1 januari 2020. Avgifterna är inklusive mervärdesskatt.

Anmälan gjord för 2019 förutsätts gälla även för 2020.

Om snöplogning beställs efter 10.1.2020 tillkommer en behandlingsavgift på 20,00 euro.

Infartslängd Infart Uppsamlingsväg
0 - 250 meter 200,00 euro 400,00 euro
251 - 500 meter 260,00 euro 520,00 euro
501 - 1000 meter 360,00 euro 720,00 euro
1001 - 1500 meter 480,00 euro 960,00 euro
1501 - 2000 meter 650,00 euro 1300,00 euro
2000 meter - 920,00 euro 1840,00 euro

 

 

Publicerad 7.1.2020
Uppdaterad 7.1.2020