Snöplogningstaxa

Snöplogningstaxa 2023

Denna taxa tillämpas för plogningsarbete som utförs 1.1.2023-30.4.2023 samt 1.10.2023-30.4.2024. Avgifterna är inklusive mervärdesskatt.

Om snöplogning beställs efter 1.2.2023 tillkommer en behandlingsavgift på 50,00 euro (gäller säsongen 1.1.2023-30.4.2023)
Om snöplogning beställs efter 1.10.2023 tillkommer en behandlingsavgift på 50,00 euro (gäller säsongen 1.10.2023-30.4.2024)

Infartslängd Infart Uppsamlingsväg
0 - 250 meter 204,00 euro 408,00 euro
251 - 500 meter 265,20 euro 530,41 euro
501 - 1000 meter 367,20 euro 734,39 euro
1001 - 1500 meter 489,60 euro 979,21 euro
1501 - 2000 meter 663,00 euro 1325,99 euro
2000 meter - 938,41 euro 1876,81 euro

50% av denna grundavgift tillämpas för plogningsarbete som utförs under perioden 1.1.2023 - 30.4.2023.

Tillägg till taxan fr.o.m. 1.10.2023:

I grundavgiften för privatvägsplogning ingår 7 plogningar av infarten eller uppsamlingsvägen.

Om färre än 7 plogningar utförs, sker ingen justering av avgiften.

Om fler än 7 plogningar utförs, debiteras separat en avgift på 15% av grundavgiften per extra plogning.

  • Exempel: 9 plogningar av av infart 251-500 meter: grundavgift (i vilken ingår 7 plogningar): 265,20 euro + 2 plogningar x 265,20 euro x 15% = 344,76 euro totalt

 

 

Publicerad 7.1.2020
Uppdaterad 16.1.2023