Snöplogningstaxa

Snöplogningstaxa 2024

Avgifterna är inklusive mervärdesskatt.

Om snöplogning beställs efter 1.10.2023 tillkommer en behandlingsavgift på 50,00 euro (gäller säsongen 1.10.2023-30.4.2024)

Om snöplogning beställs efter 1.10.2024 tillkommer en behandlingsavgift på 50,00 euro (gäller säsongen 1.10.2024-30.4.2025)

I grundavgiften för privatvägsplogning ingår 7 plogningar av infarten eller uppsamlingsvägen.

Om färre än 7 plogningar utförs, sker ingen justering av avgiften.

Om fler än 7 plogningar utförs, debiteras separat en avgift på 15% av grundavgiften per extra plogning.

Exempel: 9 plogningar av av infart 251-500 meter: grundavgift (i vilken ingår 7 plogningar): 265,20 euro + 2 plogningar x 265,20 euro x 15% = 344,76 euro totalt

Taxa som tillämpas för plogningsarbete som utförs 1.10.2023-30.4.2024

Infartslängd Infart Uppsamlingsväg
0 - 250 meter 204,00 euro 408,00 euro
251 - 500 meter 265,20 euro 530,41 euro
501 - 1000 meter 367,20 euro 734,39 euro
1001 - 1500 meter 489,60 euro 979,21 euro
1501 - 2000 meter 663,00 euro 1325,99 euro
2000 meter - 938,41 euro 1876,81 euro

Taxa som tillämpas för plogningsarbete som utförs 1.10.2024-30.4.2025

Infartslängd Infart Uppsamlingsväg
0 - 250 meter 208,08 euro 416,17 euro
251 - 500 meter 270,50 euro 541,00 euro
501 - 1000 meter 374,54 euro 749,09 euro
1001 - 1500 meter 499,39 euro 998,79 euro
1501 - 2000 meter 676,25 euro 1352,50 euro
2000 meter - 957,17 euro 1914,35 euro

 

Publicerad 7.1.2020
Uppdaterad 13.2.2024